Dưới sự lãnh đạo của ông, từ chỗ chi hội có 25% số hộ nghèo, nay không còn hộ nghèo, hầu hết đã có cuộc sống khá và giầu, chỉ còn 4 hộ ở mức sống trung bình. Đặc biệt, trong chi hội không có hội viên và con em vướng vào tệ nạn xã hội, các con, cháu hội viên đến tuổi 100% đến trường đi học. Để thực hiện phong trào làm đường giao thông nông thôn, bản thân ông đã tự nguyện tháo dỡ nhà, tường bao hiến cho thôn 30m2 đất thổ cư mà không đòi hỏi điều kiện gì. Ông còn vận động nhân dân trong thôn góp phần mở được một tuyến đường với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Để giữ và phát huy được danh hiệu “Làng văn hoá” và “Khu dân cư tiên tiến” cũng như truyền thống của Hội, ông đề xuất với Hội phối hợp cùng công an xã vận động mỗi hội viên CCB trong toàn xã ký cam kết gồm nội dung: Không có người nghiện ma tuý; không có người tàng trữ, buôn bán, tiếp tay cho buôn bán ma tuý; không có hội viên chơi cờ bạc, ăn tiền dưới bất cứ hình thức nào; không mê tín dị đoan. Bản cam kết đó được phát tới từng gia đình hội viên, treo tại gia đình, đồng thời vận động nhân dân đấu tranh hạn chế từng bước và ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội xảy ra ở địa phương.

Ông đã nhiều lần được khen thưởng trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” ở địa phương.

LÊ VĂN CAO