Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Đạo, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam và sự tham dự của đông đảo cán bộ, nhân viên cơ quan TƯ Hội, Báo CCB Việt Nam, Làng Hữu Nghị Việt Nam, Trường trung cấp nghề CCB Việt Nam Hội nghị đã triển khai có hiệu quả Ngày pháp luật theo quy định, nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên chức về Ngày pháp luật, xây dựng tinh thần tôn trọng và chấp hành nghiêm pháp luật, tạo chuyển biến trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cơ quan (ảnh). ![](/Pictures/2013/Thang 11/Thời sự/081113-ngay phap luat.jpg) ![](/Pictures/2013/Thang 11/Thời sự/081113-ngay phap luat2.jpg) ![](/Pictures/2013/Thang 11/Thời sự/081113-ngay phap luat1.jpg) Tại hội nghị, sau Lời khai mạc của Phó chủ tịch Nguyễn Văn Đạo, đồng chí Nguyễn Duy Lãm, nguyên Vụ trưởng Vụ phổ biến pháp luật (Bộ Tư pháp) đã giới thiệu với các đại biểu về Luật phổ biến giáo dục pháp luật và Nghị định 28/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng và Nghị định 59/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật phòng chống tham nhũng…Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, nghiên cứu các nội dung cơ bản của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và một số dự thảo luật được Quốc hội khóa XIII cho ý kiến như dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), dự thảo Luật tiếp công dân, dự thảo Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi), dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)…Hội nghị triển khai Ngày Pháp luật năm 2013 lần này của TƯ Hội CCB Việt Nam là một hoạt động thiết thực trong đợt sinh hoạt chính trị- pháp lý sâu rộng giúp các cán bộ, nhân viên cơ quan TƯ Hội nắm vững các nội dung pháp luật, góp phần làm cho Ngày Pháp luật thực sự thiết thực, hiệu quả. QUỐC HUY