Đại tá Dương Khánh Toàn, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc hội thi

Ngày 10/5/2021, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức khai mạc hội thi sáng tạo khoa học công nghệ năm 2021. Hội thi thu hút được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên trong toàn trường.

Hội thi năm nay có 44 sản phẩm đăng kí dự thi, trong đó có 34 sản phẩm của cán bộ, giảng viên và 10 sản phẩm của học viên, sinh viên. Có 13 sản phẩm thuộc lĩnh vực mô hình, sáng kiến cải tiến kĩ thuật, 30 sản phẩm thuộc lĩnh vực phần mềm CNTT và 01 phim huấn luyện. Các sản phẩm đều có tính ứng dụng thiết thực phục vụ cho công tác giáo dục đào tạo, huấn luyện chiến đấu trong Trường Sĩ quan Thông tin, Binh chủng Thông tin liên lạc, Quân đội và có sản phẩm ứng dụng trong đời sống dân sinh, như: Phần mềm “chuyển đổi số môn học Lập trình C”; Ứng dụng trợ lý ảo trong học và giao tiếp tiếng Anh; Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng phần mềm hỗ trợ học tập; Thiết bị biến đổi quang điện tự động tìm đường truyền; Hệ thống an ninh đa lớp cho ngôi nhà thông minh;…

Đây là hoạt động thường niên của Nhà trường nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên. Qua đó, tạo điều kiện phát triển và ứng dụng có hiệu quả các sản phẩm khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào công tác giáo dục đào tạo, huấn luyện chiến đấu của Nhà trường; lựa chọn các sản phẩm có chất lượng tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa năm 2021 và Hội thi sáng tạo khoa học công nghệ của Binh chủng, Quân đội.

Công Thi