Trung tướng Khuất Việt Dũng, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Trưởng ban chỉ đạo 35 Hội CCB Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ngày 15-9-2023 tại Hà Nội, Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Viết gọn là Nghị quyết 35). Trung tướng Khuất Việt Dũng - Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì Hội nghị. Về dự có các đồng chí Thường vụ BCH Trung ương Hội; Thành viên Ban Chỉ đạo 35 Hội CCB Việt Nam; Đại biểu Hội CCB một số địa phương...

Các đại biểu dự Hội nghị.

Khai mạc Hội nghị, Trung tướng Khuất Việt Dũng nhấn mạnh: Hội nghị nhằm đánh giá cả những kết quả đạt được, chưa đạt được và nguyên nhân, để rút ra những bài học kinh nghiệp trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết 35; đồng thời xác định rõ những khó khăn, thách thức và những vấn đề mới đặt ra; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Thường trực Ban chỉ đạo 35 Hội CCB Việt Nam báo cáo Tổng kết.

Thay mặt Ban Chỉ đạo 35, Thiếu tướng Hồ Bá Vinh – Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội, Phó trưởng ban Chỉ đạo 35 trình bày Báo cáo Sơ kết, nhấn mạnh: 5 năm qua, Ban Chỉ  đạo  35 và các cấp Hội đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 35,  nắm bắt, phản ánh kịp thời tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội nói chung, không gian mạng nói riêng của cán bộ, hội viên CCB và các tầng lớp nhân dân, nhất là những sự kiện nhạy cảm, những vấn đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội, những vấn đề phức tạp về tôn giáo, dân tộc, an ninh trật tự xã hội...;  phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, nhất là ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, nắm tình hình dư luận xã hội; chủ động trong cung cấp thông tin thời sự, cập nhật tình hình hoat động, âm mưu của các thế lực thù địch để cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân có cách nhìn đa chiều, nhận diện sâu hơn các âm mưu, thủ đoạn chống phá, nhất là trên Internet, mạng xã hội, từ đó nâng cao trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh với các thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Đồng chí Vũ Minh Thực - Phó trưởng ban Tuyên giáo Hội CCB Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Sỹ Hội - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An phát biểu tham luận.
Đồng chí Lưu Trọng Lư - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Điện Biên phát biểu tham luận.
Đồng chí Huỳnh Văn Nước - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bình Phước phát biểu tham luận.
Đồng chí Huỳnh Thanh Phương - Chủ tịch Hội CCB thành phố Cần Thơ phát biểu tham luận tại hội nghị.

Sau khi nêu những hạn chế, nhất là công tác tập huấn, bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin tuyên truyền qua mạng xã hội; các kỹ năng công nghệ số ... Báo cáo rút ra những kinh nghiệm chính, mà trọng tâm là phải coi công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu của công tác tư tưởng, là trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị; tiến hành thường xuyên, liên tục, chủ động dự báo; lấy xây làm chính - lấy “đẹp” dẹp “xấu”...

Quang cảnh Hội nghị.

Các tham luận gửi về Hội nghị, cũng như những ý kiến phát biểu đều nhấn mạnh và thống nhất với 7 nhiệm vụ, giải pháp được rút ra để tiếp tục thực hiện tốt hơn trong giai đoạn tới, như yêu cầu nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận CCB; cụ thể hóa Nghị quyết lãnh đạo của Đảng, Hội và địa phương thành chương trình hành động phù hợp với từng địa bàn, cơ sở; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; giáo dục, rèn luyện hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lê-Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết chống bệnh “công thần, kiêu ngạo” của CCB và những phát ngôn trái với quan điểm, đường lối của Đảng; đồng thời tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội...

Bế mạc Hội nghị, Trung tướng Khuất Việt Dũng nhấn mạnh những kinh nghiệm tốt được các đại biểu báo cáo tại Hội nghị, như phải hiểu cơ sở, nắm chắc cơ sở, nhất là ở những địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số; vùng sâu vùng xa, người làm công tác tư tưởng phải thân thuộc với nhân dân, nói, nghe được tiếng nói của đồng bào dân tộc bằng khẩu ngữ dung dị, dễ hiểu, thiết thực, như kinh nghiệm của Hội CCB tỉnh Nghệ An, Điện Biên; chỉ ra những thủ đoạn của kẻ xấu lợi dụng tôn giáo ở CCB tỉnh Bình Phước, Đắk Lắk; hiệu quả của hình thức tuyên truyền miệng, xây dựng đội ngũ CTV ở cơ sở của CCB tỉnh Kon Tum...  

Nguyễn Hoàng