Đến dự có các đồng chí trong Đảng đoàn, Thường trực Hội, cán bộ và nhân viên cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam, Báo CCB Việt Nam, Làng Hữu Nghị và trường Trung cấp nghề Hội CCB Việt Nam.

Đồng chí Trần Hanh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội, đại biểu chính thức Đại hội XI đã báo cáo nhanh kết quả Đại hội. Đồng chí nêu rõ: Đại hội XI diễn ra ngay những ngày đầu năm 2011 khi cả nước vừa trải qua năm 2010 với nhiều thành tựu to lớn toàn diện. Với tinh thần đổi mới, dân chủ, trí tuệ, Đại hội đã nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, thảo luận nhiều vấn đề lớn cấp bách về xây dựng Đảng, về chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về chặng đường mới của cách mạng Việt Nam, về chính sách đối nội và đối ngoại, đạt được sự đồng thuận và nhất trí cao.

Đại hội đã đạt nhiều kết quả như thông qua nhiều văn kiện quan trọng, nổi bật là Cương lĩnh (sửa đổi) xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; Bầu BCH TƯ Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra T.Ư và Tổng bí thư, là tập thể lãnh đạo mới có tính kế thừa và phát triển gồm những đồng chí đảng viên ưu tú đủ đức, đủ tài, có tầm và có tâm, hội tụ được trí tuệ và sức mạnh của hơn 3 triệu đảng viên. Đồng chí Trần Hanh khẳng định: Kết quả Đại hội XI đã nâng tư tưởng trí tuệ và tính dân chủ của Đảng ta lên một tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Cuộc mít tinh đã thông qua Thư quyết tâm của Hội CCB Việt Nam, bày tỏ sự vui mừng phấn khởi về kết quả Đại hội XI của Đảng, khẳng định CCB cả nước tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết chặt chẽ trung quanh BCH T.Ư Đảng khóa XI, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, hoàn thành công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa Việt Nam thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, đạt được mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

PV