Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trân trọng đề nghị các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ trong và ngoài nước tiếp tục tận tâm, tận hiến vì quốc gia, dân tộc trong vận hội mới; giữ vững cốt cách, tinh thần như tùng, như bách; không ngừng phát huy tài năng, trí tuệ...

Nhân dịp Xuân mới Quý Mão 2023, sáng 16/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tổ chức Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, chủ trì cuộc gặp mặt.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các liên hiệp hội và các hội chuyên ngành về khoa học, kỹ thuật và văn học, nghệ thuật Trung ương... cùng các đại biểu đại diện cho giới trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, đóng góp xây dựng nền khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo của đất nước và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Hội nghị gặp mặt thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, văn nghệ; ghi nhận, tôn vinh những cống hiến, đóng góp của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, tiếp tục cổ vũ, động viên, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong và ngoài nước đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền khoa học, công nghệ, y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, văn học, nghệ thuật của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hình ảnh tại Hội nghị. 

Tại Hội nghị, với tình cảm chân thành, sâu sắc, tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu là những trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đã dành thời gian trao đổi, chia sẻ cởi mở về những kinh nghiệm, kết quả nổi bật và quyết tâm cống hiến, khát vọng của bản thân, của ngành, của giới mình; bày tỏ tình cảm, niềm vui, vinh dự và ấn tượng sâu sắc trước việc Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan đã tổ chức gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ vào dịp đầu xuân năm mới; nhấn mạnh đây là minh chứng sinh động thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với các trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ.

Nhiều ý kiến bày tỏ nguyện vọng, mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, động viên; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ không ngừng lớn mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng gặp mặt trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và nhấn mạnh, cuộc gặp càng thêm ý nghĩa khi chuẩn bị kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cường văn hoá Việt Nam (1943-2023).

Nhấn mạnh các ý kiến phát biểu hôm nay đều hay, sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm… “Mỗi lần gặp các bác, các anh, các chị thì chúng tôi học thêm được cách sử dụng từ ngữ, được nuôi dưỡng cảm xúc, truyền thêm cảm hứng, thôi thúc sự dấn thân… để sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, cống hiến nhiều hơn….” – đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Qua các ý kiến phát biểu tâm huyết từ nhiều lĩnh vực, các đại biểu đều bày tỏ niềm vui trước những dấu ấn mà đất nước đạt được trong thời gian qua cùng những dự cảm tốt đẹp cũng như nêu lên những đề xuất hết sức xác đáng, thiết thực và ý nghĩa.

Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, năm 2022, tình hình thế giới, khu vực và trong nước, bên cạnh thuận lợi, thời cơ còn có những khó khăn, thách thức, với sự nỗ lực không ngừng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng nhanh; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số đổi mới sáng tạo được cải thiện…

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, nhìn lại những năm qua, nhất là năm 2022, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nước ta tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm, tích cực cống hiến tài năng, trí tuệ, tham gia xây dựng cơ sở, luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ; gìn giữ, phát huy và sáng tạo các giá trị văn hóa, văn học, nghệ thuật chất lượng cao…, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đội ngũ các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ chính là nguyên khí của quốc gia, là “vốn quý của dân tộc” như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định. Nói đến các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, trước tiên là nói đến tài năng, tâm huyết, lòng yêu nước, sự mẫn cảm với thời cuộc, tinh thần trách nhiệm với quốc gia, dân tộc, với Nhân dân.

Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất trong điều kiện và khả năng có thể để thúc đẩy, giải phóng năng lực nghiên cứu, sáng tạo, khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trên tinh thần cùng chia sẻ; nhân lên niềm cảm hứng khát vọng, quyết tâm xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025); tình hình quốc tế và trong nước dự báo có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu toàn diện; trong đó, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ giữ vai trò tiên phong, “là lớp tiên tri, tiên giác” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định.

Để tiếp tục phát huy vai trò to lớn của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp cần tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng bảo và vệ Tổ quốc. Cần tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế theo hướng tạo động lực mạnh mẽ hơn để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ phát triển năng lực bản thân, được tạo cơ hội, điều kiện để cống hiến cho Tổ quốc.

Cùng với đó, cần quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân tài, các nhà khoa học, trí thức, các văn nghệ sĩ có trình độ chuyên môn cao trong và ngoài nước. Thật sự tôn trọng và có cơ chế phù hợp để nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện của các chuyên gia, đội ngũ trí thức, nhà khoa học đối với những vấn đề của đất nước.

Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nước nhà đóng vai trò rất quan trọng, có ý nghĩa then chốt đối với vận mệnh và tương lai dân tộc. Đồng chí Võ Văn Thưởng trân trọng đề nghị các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ trong và ngoài nước tiếp tục tận tâm, tận hiến vì quốc gia, dân tộc trong vận hội mới; giữ vững cốt cách, tinh thần như tùng, như bách; không ngừng phát huy tài năng, trí tuệ, tăng cường đoàn kết, hợp tác, chú trọng đào tạo, dìu dắt thế hệ kế cận sẵn sàng gánh vác trọng trách trong tương lai.

“Bước vào mùa Xuân mới, với thế và lực mới, thời cơ và thuận lợi mới, tôi tin tưởng sâu sắc, đội ngũ các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ với tài năng, tâm huyết và bản lĩnh vững vàng, lòng yêu nước đã rèn luyện qua thử thách, với truyền thống văn hiến và anh hùng dân tộc sẽ vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức để có thêm thành tựu mới, tiếp tục bồi đắp và làm rạng danh trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam”, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tin tưởng./.

Hiền Hòa - Phạm Cường