Trong những năm vừa qua, hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa Tuổi trẻ Nhà trường và các tổ chức đoàn thanh niên ở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nói chung và với Đoàn thanh niên Viettel chi nhánh Khánh Hòa nói riêng đã được duy trì thường xuyên và đem lại kết quả tích cực. Qua đó, tạo được tinh thần đoàn kết gắn bó, phát huy sức trẻ, sự nhiệt tình của thanh niên đóng góp vào sự phát triển chung của Nhà trường và Chi nhánh.

Chứng kiến các hoạt động trồng cây của tuổi trẻ, lãnh đạo 2 đơn vị đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của tuổi trẻ Nhà trường và Chi nhánh, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa và góp phần tăng thêm sự đoàn kết, giao lưu, hiểu biết giữa 2 đơn vị. Nhân dịp này, lãnh đạo Viettel chi nhánh Khánh Hòa cũng đã tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Đại đội 10, đơn vị đóng quân trên thao trường Dục Mỹ.

Trần Công Thi