Ngày 11-7, tại trụ sở Trung ương Hội CCB Việt Nam, Lãnh đạo Hội CCB Việt Nam đã có buổi tiếp, trao đổi kinh nghiệm xây dựng Hội với Lãnh đạo Hội Cựu Công an nhân dân -  theo đề xuất của Hội Cựu công an nhân dân. Thượng tướng Bế Xuân Trưởng - Bí thư Đảng đoàn Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và  Thượng tướng Lê Quý Vương - Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các ban của hai Hội...

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu tại buổi gặp

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam bầy tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn lãnh đạo Hội Cựu Công an nhân dân tới thăm và làm việc với Hội CCB Việt Nam. Thượng tướng Bế Xuân Trường đã giới thiệu khái quát quá trình hình thành, phát triển của Hội CCB Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị của Đảng, hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội. Trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Bí thư TƯ Đảng và sự phối hợp, tạo điều kiện của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể TƯ, Hội CCB Việt Nam đã tích cực, chủ động khắc phục mọi khó khăn gian khổ, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ qua các nhiệm kỳ Đại hội.

Tiếp theo, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng - Chánh Văn phòng Trung ương Hội CCB Việt Nam trình bầy sơ lược về chức năng, nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam; Mối quan hệ công tác của Ban Chấp hành TƯ Hội CCB Việt Nam; Hệ thống tổ chức Hội; Thành phần Thường trực TƯ Hội; Cơ quan TƯ Hội; Tổ chức bộ máy; Các chế độ, chính sách đối với hội viên CCB; Công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng; Công tác tài chính của Hội.

Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu tại buổi gặp

Cám ơn sự tiếp đón thân tình của Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Lê Quý Vương – Chủ tịch Hội Cựu công an nhân dân đã chia sẻ về quá trình thành lập Hội  và cơ cấu tổ chức Hội Cựu Công an nhân dân. Đồng chí cũng mong muốn được Hội CCB Việt Nam giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm về các hoạt động Hội, từng bước đẩy mạnh hơn nữa sự phối hợp, giao lưu, trao đổi giữa Hội CCB Việt Nam và Hội Cựu Công an nhân dân ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực hoạt động.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Phòng truyền thống của Hội CCB Việt Nam

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội CCB Việt Nam và Hội Cựu Công an nhân dân; đại diện lãnh đạo các ban của hai hội đã trao đổi các vấn đề cả 2 bên cùng quan tâm xung quanh hoạt động Hội, cơ cấu tổ chức, các chế độ chính sách đối với hội viên, công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng…