Âm dương đồng đội

Tháng bảy về Liệt sĩ gọi Thương binh

Xuống đây đi bọn tớ sống hòa mình

Hòa hợp từ lâu, không thù không hận

Hai sắc lính hát chung bài đoàn kết

Vị Vua Hùng bắt nhịp nhịp non sông.

Ở dưới đây lính quan như ruột thịt

Vua tôi như phụ mẫu trong nhà

Vua đi cày, dân trồng lúa trồng hoa

Đêm đêm hát câu hò Ví Giặm

Vọng đâu đây câu Lý Mười thương

Làn Quan họ lẫn trong câu Vọng cổ

Người với người sống để yêu thương

Không lừa lọc mua quan bán chức

Không tranh nhau cướp ấn làm giàu

Cõi Niết bàn không có  ở đâu

Chốn Thiên đường mơ hồ không có

Nơi thôn xóm, có ngôi chùa nho nhỏ

Nhủ lòng người đúng nghĩa chữ “Tâm”

Chiều chiều mõ tiếng không không

Sáng sáng không không, không có.

Ở dưới này không phân cấp hèn, sang

Yêu và thương như nghĩa vụ con người

Sống đồng cảm trong tình yêu đồng loại

Như cõi trần gian thuở Bác vui.

Chất  lính

Đời lính đẹp

như viên đạn

Nóng phía đầu nòng

Lạnh phía điểm rơi

Đầu nòng là tiếng xung phong

Điểm rơi máu và nước mắt.

Gác cây súng

Đời áo nâu chân đất.

Điểm rơi ta trồng lúa ươm hoa

Nơi tiếng xung phong dựng những ngôi nhà.

Đêm đêm

                trăng treo

                                 đầu võng.

Câu Kiều

              bà nựng

                            ầu ơ!

Con về

Về đi con

nhà vẫn sáng ánh đèn

Mẹ vẫn đợi

con như trong cổ tích

Dầu đã cạn

bấc chỉ còn một ít

Mắt đã mờ

mẹ thấy mộng mùa cau.

Cô gái nhà bên năm rồi sang thăm mẹ

Ríu rít trẻ thơ tiếng cháu gọi bà

Hạnh phúc đơn sơ  gọi Nội,

Mơ ước nhỏ nhoi tủi mẹ phía xa xa.

Ngôi nhà lá

trăng đêm rơi rất nhẹ

Tiếng chim đêm lạc ở trên trời

Tiếng một hình hài gần lắm ....mãi xa xôi

Bóng gió

bóng trăng  

bóng con hư thực.

Đêm nay thức

ngàn đêm qua không ngủ

Trăng ngoái hiên

soi dáng mẹ hao gầy.

Con về đỡ bóng mẹ trên tay

Phía mây trắng

tiếng mõ thiền

không không có có...