Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Quân ủy Trung ương (QUTƯ), nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra ngày 17-6, tại Hà Nội, đánh giá về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, hội nghị thống nhất: 6 tháng đầu năm, với tinh thần đổi mới mạnh mẽ cả về phong cách, phương pháp lãnh đạo và quản lý, điều hành QUTƯ, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021, nổi bật là:

Thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Chủ động phối hợp với các lực lượng kiểm soát chặt chẽ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép; tổ chức cách ly, chi viện kịp thời lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương phong tỏa các điểm dịch, không để lây lan trên diện rộng, góp phần kiểm soát dịch bệnh trên toàn quốc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chiến lược, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng. Tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, gian lận thương mại trên biển và biên giới. Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng, công tác tuyển quân bảo đảm chất lượng, đủ chỉ tiêu, đúng luật, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Chỉ đạo hoàn thành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng với quân đội. Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, toàn quân luôn sẵn sàng chiến đấu cao, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa; tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và hoạt động kinh tế biển. Triển khai các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; tiếp tục điều chỉnh tổ chức, biên chế quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng; bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ, nhất là sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện. Hoạt động đối ngoại quốc phòng song phương, đa phương và hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, uy tín của đất nước và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao công tác chuẩn bị cho hội nghị của Quân ủy Trung ương. 

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, trên tinh thần quán triệt, thực hiện phương hướng, nhiệm vụ xác định trong Nghị quyết lãnh đạo năm 2021 của QUTƯ và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; QUTƯ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm sau:

Nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động bất ngờ, nhất là trên các hướng chiến lược. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương thực hiện hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án về quân sự, quốc phòng. Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh cả tiềm lực, lực lượng, thế trận, tăng cường sức mạnh phòng thủ đất nước...

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng; đẩy mạnh các hoạt động thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của đơn vị. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Tiến hành có hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn... Chủ động rà soát, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại quốc phòng và hợp tác quốc tế theo kế hoạch. Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích mà QUTƯ, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Để tạo bước đột phá mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: QUTƯ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chặt chẽ chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xử lý có hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tuyệt đối không được chủ quan, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương thực hiện hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án về quân sự, quốc phòng. Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh cả tiềm lực, lực lượng, thế trận, tăng cường sức mạnh phòng thủ đất nước.

Tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt trong quản lý biên giới, ngăn chặn, xử lý xuất nhập cảnh trái phép. Chủ động phòng, chống hiệu quả thiên tai, lụt bão, cứu hộ, cứu nạn và dịch Covid-19; đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax phục vụ phòng, chống dịch. Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục đào tạo, hội thao, hội thi sát thực tế, bảo đảm chất lượng, an toàn. Chú trọng tổ chức tốt đăng cai Hội thao quân sự quốc tế - Army Games 2021 và tham gia thi đấu đạt kết quả cao. Tiến hành hoạt động đối ngoại quốc phòng thiết thực, hiệu quả nhằm góp phần nâng cao vị thế và uy tín quân đội trên trường quốc tế. Thường xuyên quan tâm, chăm lo bảo đảm đời sống, sức khỏe cho bộ đội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển công nghiệp quốc phòng mang tính lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, phấn đấu sản xuất được một số loại vũ khí, trang bị chiến lược thương hiệu Việt Nam, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại. Chú trọng xây dựng Đảng bộ Quân đội, từng cấp ủy, tổ chức đảng phải thật sự trong sạch vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; phải đủ sức lãnh đạo toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

hiều cùng ngày, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị QUTƯ thông qua: Chương trình hành động của QUTƯ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Quy chế, chương trình làm việc của QUTƯ, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025. Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra QUTƯ, nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu Ủy ban Kiểm tra QUTƯ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: DUY THÀNH - VIỆT CƯỜNG