Chăm sóc các thương binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình). Ảnh: Phú Sơn

Tổng Cục Chính trị vừa ban hành Hướng dẫn tổ chức đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2022).

Theo đó, nội dung, chỉ tiêu thi đua tập trung vào đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền về truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc và quân đội về chính sách đối với người có công với cách mạng. Toàn quân thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thi đua thực hiện tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội.

Thời gian thi đua là 75 ngày (từ 14-5 đến 27-7-2022). Tổng cục Chính trị yêu cầu: Căn cứ vào nội dung và tình hình, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị để xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua phù hợp. Các cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng chỉ đạo một số đơn vị cấp lữ đoàn, trung đoàn hoặc tương đương tổ chức phát động trước đợt thi đua để rút kinh nghiệm cho các cơ quan, đơn vị. Sau đợt thi đua, tổ chức tổng kết, bình xét khen thưởng theo thẩm quyền các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đợt thi đua cao điểm.

Thông qua đợt thi đua nhằm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc và quân đội; thể hiện tình cảm, trách nhiệm với các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; cổ vũ toàn quân tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

PHẠM KIÊN