Hội CCB khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Hội CCB huyện Hải Hà tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho hội viên CCB Hà Đại Kim và Trần Chăn Ón ở thôn 8, xã Quảng Phong (Hải Hà).

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh luôn dành sự quan tâm, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đặc biệt, ưu tiên cho Người có công (NCC) với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nhằm tạo mọi điều kiện chăm sóc tốt nhất cho NCC với cách mạng và thân nhân, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc với thế hệ cha anh, tô thắm thêm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Theo thống kê của Sở LĐ TBXH, toàn tỉnh đang thực hiện trợ cấp hằng tháng cho 14.000 đối tượng NCC và các đối tượng hưởng chế độ theo các quyết định của Chính phủ. Về cơ bản, các địa phương đã hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đề ra về hỗ trợ NCC với cách mạng và gia đình của NCC. Trong 10 năm qua, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của 3 cấp trên địa bàn tỉnh đã huy động được trên 82,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh cấp là 40,6 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã kịp thời hỗ trợ vốn, giống, xây dựng nhà ở, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa... nhằm góp phần ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho Người có công với cách mạng.

Nhằm làm tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, các đơn vị trong tỉnh tham gia ủng hộ quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”, hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với NCC với cách mạng. Trong giai đoạn 1 (2013-2016) của đề án hỗ trợ nhà ở cho NCC với cách mạng, toàn tỉnh hỗ trợ 4.927 hộ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở. Trong giai đoạn 2 (2017-2018), tỉnh Quảng Ninh hoàn thành hỗ trợ 3.630 hộ, trong đó có 1.875 hộ xây mới. Tính đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai, xây mới, sửa chữa nhà ở cho hơn 3.600 hộ, đạt 99% đề án được phê duyệt.

Thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai tốt các chính sách, chế độ của Đảng, Nhà nước ban hành cho các thương binh, liệt sĩ, NCC đảm bảo đúng, đủ và kịp thời; phấn đấu hầu hết hộ gia đình NCC với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống của người dân cùng nơi cư trú; 100% hộ gia đình chính sách, NCC có nhà ở đạt chuẩn...

Nguyễn Chí Đức