Các tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen tại Hội nghị.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức sơ kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin năm 2023.

Năm 2023, các sở, ngành, địa phương phát huy vai trò trách nhiệm, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin đạt kết quả cao nhất. Tỉnh Đắk Nông huy động 258 lượt người tham gia khảo sát, tìm kiếm, quy tập HCLS; tiếp nhận, thu thập xử lý 16 đơn thư tìm kiếm, cung cấp thông tin mộ liệt sĩ...

Ban Chỉ đạo 515 cấp tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện khai quật, quy tập 6/12 địa điểm, tìm kiếm, cất bốc 19 HCLS, trong đó 1 HCLS xác định danh tính. Các huyện, thành phố cơ bản hoàn thành kết luận địa bàn bổ sung đợt 1 và đang triển khai điều chỉnh bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS theo quy định.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Nông đánh giá cao nỗ lực mà các lực lượng đã thực hiện tìm kiếm, quy tập HCLS thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và toàn xã hội. Qua đó thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đối với các anh hùng liệt sĩ. Thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác thu thập thông tin, tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định thông tin liệt sĩ.

Dịp này, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Nông trao tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS năm 2023.

Mai Hoa