Lãnh đạo tỉnh An Giang tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong tìm kiếm quy tập HCLS.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương HCLS, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam, hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và trong nước giai đoạn 21, mùa khô 2021-2022.

Thời gian qua, tại địa bàn tỉnh, Đội K93 (Bộ CHQS tỉnh) tìm kiếm được 10 HCLS. Tại 6 huyện của tỉnh Kompong Speu và Takeo (Campuchia), đơn vị quy tập được 31 HCLS (chưa xác định danh tính). Tại Hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Thúc Linh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang đề nghị: Để công tác tìm kiếm, quy tập HCLS đạt hiệu quả trong giai đoạn 22, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chỉ đạo đội chuyên trách tiếp tục tìm kiếm mộ đã được xác định vị trí; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang của Campuchia thu thập thông tin trong nhân dân; lấy mẫu sinh phẩm HCLS còn thiếu thông tin (cải táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc), gửi Bộ LĐTBXH tiến hành quy trình giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, lưu trữ ngân hàng gen quốc gia...

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích tìm kiếm, cất bốc, hồi hương HCLS mùa khô 2021-2022.

Gia Khánh