Liệt sĩ Trần Ngọc Anh, sinh năm 1952, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phú (nay là tỉnh Vĩnh Phúc). Nhập ngũ tháng 4-1970. Cấp bậc: Thượng sĩ. Chức vụ: Tiểu đội trưởng. Đơn vị: Đại đội 7 thuộc KB. Hy sinh ngày 14-10-1972, tại mặt trận phía Nam. Mong đồng đội, các CCB, CQN và nhân dân biết phần mộ của liệt sĩ Trần Ngọc Anh, xin báo cho ông Trần Tuấn Linh, địa chỉ: Thôn Ngọc Hoa, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, ĐT: 0982.533.231; 0983.803.526, hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Liệt sĩ Đào Văn Đảnh, sinh năm 1947, thôn Cổ Miếu, xã Phật Tích, huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc (trước đây). Nhập ngũ năm 1965. Hy sinh năm 1966, tại mặt trận phía Nam. Mong đồng đội, các CCB, CQN và nhân dân biết phần mộ liệt sĩ Đào Văn Đảnh, xin báo cho ông Đào Đức Tráng, địa chỉ: Thôn Cổ Miếu, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, ĐT: 0982.309.893, hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Liệt sĩ Lê Văn Trướng, sinh năm 1945, xã Vĩnh Niệm, huyện Hải An, T.P Hải Phòng (nay là phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, T.P Hải Phòng). Nhập ngũ tháng 2-1965. Cấp bậc: Trung sĩ. Chức vụ: Chiến sĩ. Đơn vị: P2M - Tiểu đoàn 126, Quân chủng Hải quân. Hy sinh ngày 12-2-1969. Mong đồng đội, CCB, CQN và nhân dân biết thông tin phần mộ liệt sĩ Lê Văn Trướng, xin báo cho bà Lê Thị Minh Phương, địa chỉ: Tổ dân phố số 27, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, T.P Hải Phòng, hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.