Những tháng đầu năm 2011, Hội CCB tỉnh Tiền Giang thực hiện được nhiều công tác có hiệu quả: tổ chức học tập nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và NQ Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ Ĩ được 127 cuộc, có 2.868 cán bộ, hội viên dự; với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hội tổ chức quán triệt được 153 cuộc, có 3.527 người dự. Giới thiệu kết nạp được 22 đảng viên mới ( trong đó có 4 hội viên CCB và 1CQN); tuyên truyền về bầu cử quốc hội và H ĐND các cấp được 413 cuộc, có 12.929 cán bộ, hội viên và nhân dân dự.

Bên cạnh các hoạt động chính trị trên đây các cấp hội bàn giao được 4 nhà Đồng đội cho hội viên CCB khó khăn về nhà ở , trị giá 199 triệu đồng và góp 8 triệu đồng, hỗ trợ cho 1 hội viên sửa chữa nhà giúp 5 hội viên nghèo cất nhà theo diện 167 về phục vụ phát triển kinh tế, huyện Châu Thành phối hợp với Phòng nông nghiệp tổ chức 3 cuộc hội thảo chuyển giao KH-KT trồng cây vú sữa, cho 122 hội viên. Huyện Chợ Gạo trồng cây thanh long. 81 hội viên toàn tỉnh , đã giúp được vay vố từ quỹ QGGQVL, số tiền là 978 triệu đồng; 11 hội viên vay 220 triệu đồng từ Ngân hàng NN&PTNT. Ngoài ra, Hội còn giúp 123 ngày công và 20,15 triệu đồng cho các gia đình CCB nghèo và từ trần.

Công tác Hội