Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận kiểm tra tại Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk

Sáng 13-5, Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng bầu cử quốc gia do Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đắk Lắk.

Đoàn kiểm tra việc niêm yết danh sách ứng cử viên tại phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột

Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế, nghe đại diện Ủy ban bầu cử phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột và Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk báo cáo công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 133/2020/QH14, ngày 17-11-2020 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 14-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; và các văn bản chỉ đạo, biểu mẫu của Hội đồng bầu cử quốc gia về công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương.

Đoàn kiểm tra, giám sát làm việc với Ủy ban bầu cử phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Văn Được khẳng định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh Đắk Lắk đã làm tốt công tác chuẩn bị, đến nay bảo đảm được chất lượng và đúng quy định của pháp luật. Trong đó có thể kể đến như tổ chức Hiệp thương đúng thời gian trình tự, thủ tục; đã lập danh sách, niêm yết danh sách ứng cử viên và cử tri theo đúng quy định của pháp luật; làm tốt công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; đã chủ động triển khai các phương án và chủ động mọi tình huống nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống dịch Covid-19. Về nhiệm vụ từ nay đến ngày bầu cử, thay mặt đoàn công tác, Thượng tướng Nguyễn Văn Được đề nghị lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác bầu cử; tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc giữa ứng cử viên với cử tri, trong thực hiện vận động bầu cử; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự và công tác bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử với nội dung và hình thức phù hợp; các lực lượng chức năng tại địa phương, nhất là trên tuyến biên giới triển khai hiệu quả phương án trong bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19 cả trước, trong và sau bầu cử, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội non sông. Được biết, toàn tỉnh Đắk Lắk có tổng cộng 1.802 điểm bỏ phiếu, cử tri Đắk Lắk sẽ bầu 9 đại biểu Quốc hội trong tổng số 15 ứng cử viên; bầu 75 đại biểu HĐND tỉnh trong 125 ứng cử viên; bầu 513 đại biểu HĐND cấp huyện trong 848 ứng cử viên; và bầu 4.658 đại biểu HĐND cấp xã trong trong tổng số 7.731 ứng cử viên./.

KIỀU BÌNH ĐỊNH