Thượng tướng Bế Xuân Trường trao đổi với các đại biểu dự hội nghị.

Sáng ngày 26/10 tại Thành phố Hà Tĩnh, Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn mới. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; cùng dự còn có đại diện các Ban của Trung ương Hội; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã; thường trực các tổ chức Hội cơ sở trong toàn tỉnh.

Triển khai hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TW

Hội CCB Hà Tĩnh hiện có 78.650 hội viên; 14 tổ chức Hội cấp huyện và tương đương (13 huyện, thị, thành phố và 01 khối 487 ); 269 tổ chức Hội cơ sở ( 216 cơ sở xã, phường, thị trấn; 53 cơ sở K 487 ) và 1970 Chi hội ( 1936 chi hội thôn, xóm, tổ dân phố và 34 chi hội K487 ).

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu tại hội nghị.

Sau khi Bộ Chính trị khóa IX ban hành Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 8/1/2002 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới (gọi tắt là Nghị quyết 09-NQ/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức quán triệt kịp thời cho đội ngũ cán bộ cốt cán của tỉnh.

Hội CCB tỉnh đã chủ động phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội tham mưu, đề xuất ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quán triệt nội dung của nghị quyết đến tận người dân, hội viên, CBCCVC - NLĐ trong toàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hôi CCB Hà Tĩnh kết luận hội nghị.

20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ chính trị và Kết luận 66 của Trung ương, tổ chức và hoạt động của các cấp Hội CCB ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng; góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt là bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; phối hợp tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ; chăm lo xây dựng các tổ chức Hội, bảo đảm thường xuyên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao…

Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN và Nhân dân luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và thường xuyên của các cấp Hội. Với nhận thức đó, các cấp Hội đã chủ động tổ chức và phối hợp tổ chức quán triệt học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị; nâng cao nhận thức, phát huy trách nhiệm, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong mọi cán bộ, đảng viên, hội viên.

Các cấp Hội thường xuyên quan tâm nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời định hướng cho cán bộ, hội viên và nhân dân trước những diễn biến mới, phức tạp của tình hình thế giới, trong nước để tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bước sang năm 2023, Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 19/ KH-CCB về “Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội và định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên”, chỉ đạo các cấp Hội, nhất là ở cơ sở thành lập “Tổ dư luận xã hội” nhằm kịp thời nắm bắt tình hình và tham mưu xử lý các tình huống, nhất là về an ninh chính trị tại cơ sở… Tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; luôn gương mẫu chấp hành và tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; nhiều hội viên CCB được tôn vinh, khen thưởng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công tác xây dựng các tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức luôn được các cấp Hội quan tâm, triển khai với nhiều hình thức, có chiều sâu và hiệu quả. Kịp thời kiện toàn, bổ sung cán bộ Hội các cấp, ổn định tổ chức, nhất là sau các kỳ Đại hội, sau sáp nhập đơn vị hành chính, tinh giảm biên chế của các địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với thực hiện Nghị quyết Chuyên đề số 02 của BCH Hội CCB Tỉnh khóa V về  “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng Chi hội CCB trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong tình hình mới”; Nghị quyết 05 của BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VI về “Xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”... bảo đảm các tổ chức Hội duy trì hoạt động thường xuyên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tích cực vận động, kết nạp phát triển hội viên. Nhiệm kỳ 2002-2007 có 47.600 hội viên, nhưng đến cuối tháng 6 năm 2023 có 78.650 hội viên (phát triển được 31.050 hội viên). Bình quân hàng năm có trên 98% hội viên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”, “Gia đình văn hoá”. Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, có 3.918 đồng chí được bầu vào cấp ủy các cấp. Trong đó có 81 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện; 187 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ cơ sở; 1.274 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố... Nhiệm kỳ 2020-2025, có 2.753 đồng chí được bầu vào cấp ủy các cấp. Trong đó có 269 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ xã, phường, thị trấn; 2.248 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố.

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể, Hội CCB các cấp đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình; phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với thực hiện các Cuộc vận động, các Phong trào thi đua yêu nước của địa phương với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đặc biệt trong tham gia xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Với phương châm “Rõ người, rõ việc, rõ kết quả”, Hội CCB các cấp đẩy mạnh thực hiện phong trào “Hiến kế, hiến công, hiến tài sản”, đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ do UBND tỉnh giao trong hỗ trợ xây dựng NTM; giảm hộ CCB nghèo từ 16,8% năm 2002, nay còn 0,98% (hộ CCB cận nghèo còn 1,64%). Hiện có 4.427 mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả, thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng trở lên, bao gồm trang trại, gia trại, Hợp tác xã, tổ Hợp tác, kinh doanh tổng hợp, hộ kinh doanh... Trong đó có 04 mô hình thu nhập hàng năm trên chục tỷ đồng. Kết quả này cũng thể hiện sự quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy, cấp ủy các địa phương và Kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh của tỉnh.

CCB Hà Tĩnh luôn kiên định, vững vàng bản lĩnh chính trị, tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị. Hội CCB tỉnh đã khẳng định vai trò là một tổ chức chính trị xã hội hoạt động hiệu quả, được cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu là lãnh đạo các huyện, thị, thành phố và Khối 487 đã đóng góp một số ý kiến bổ sung vào báo cáo tại hội nghị; đồng thời đề xuất, chia sẽ kinh nghiệm trong quá trình hoạt động để nâng cao chất lượng công tác hội như: vai trò của hội viên CCB trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội; cấp ủy, chính quyền các cấp tạo điều kiện cho hội CCB phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; chế độ đối với cán bộ hội...

CCB Hà Tĩnh cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ…

Toàn cảnh đại biểu dự hôi nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Hà Tĩnh đối với công tác CCB; ghi nhận những kết quả Hội CCB Hà Tĩnh đã đạt được trong 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị. Chủ tịch Hội CCB Việt Nam nhấn mạnh: “CCB Hà Tĩnh cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, 8 chữ vàng truyền thống CCB “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - đổi mới”; góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia... Để tiếp tục phát huy vai trò của CCB trong thời kỳ mới, Hội CCB Hà Tĩnh phải luôn gương mẫu, đi đầu tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Hội CCB Hà Tĩnh phải luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước; là chỗ dựa, niềm tin của cấp ủy, chính quyền, là cầu nối giữa Nhà nước với Nhân dân…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng biểu dương kết quả Hội CCB tỉnh đạt được trong 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW; đồng thời, khẳng định những kết quả đó đã phản ánh đầy đủ nhiệm vụ, chức năng và vai trò, đóng góp của CCB trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, Hội CCB tỉnh phải bám sát Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027; đồng thời, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Hội CCB Việt Nam tại hội nghị.

Thời gian tới, đề nghị hội CCB chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên ở cơ sở; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền những vấn đề phát sinh. Cùng với đó, phải nắm chắc chủ trương trong quá trình triển khai các dự án lớn tại địa phương để phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước... Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn, Hội CCB Việt Nam tiếp tục đồng hành, chỉ đạo sâu sát để Hội CCB Hà Tĩnh phát huy tối đa vai trò, hiệu quả hoạt động trong tình hình mới.

Lê Anh Thi