Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận phiên chất vấn. Ảnh: Lâm Hiển

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Chính phủ, các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành hữu quan thực hiện quyết liệt các giải pháp, các cam kết trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội, trước Nhân dân và cử tri cả nước.

Chiều 20/3, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kết thúc.

Phát biểu bế mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực tòa án và kiểm sát; đề nghị các trưởng ngành quyết liệt thực hiện các giải pháp, cam kết trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, thu hút được sự quan tâm, chú ý rộng rãi của Nhân dân và cử tri cả nước. Các nhóm vấn đề thuộc 2 lĩnh vực được lựa chọn chất vấn là đúng và trúng, vừa có tính thời sự, vừa là những vấn đề quan trọng, gắn chặt với yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được đại biểu Quốc hội, Nhân dân, cử tri và dư luận xã hội quan tâm.

Theo Chủ tịch Quốc hội, diễn biến của phiên chất vấn cho thấy các vị đại biểu Quốc hội từ kinh nghiệm hoạt động của mình đã nêu câu hỏi phản ảnh sát với diễn biến thực tế và đời sống, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, các vị Bộ trưởng và Trưởng ngành đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nắm chắc thực trạng ngành, lĩnh vực phụ trách, rất nghiêm túc và cầu thị, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến xác đáng của các vị đại biểu Quốc hội, thẳng thắn giải trình làm rõ nhiều vấn đề.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội đánh giá cao phần trả lời chất vấn, tán thành và ghi nhận các giải pháp, cam kết của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao và các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành tại phiên chất vấn này.

Về một số công tác khác thuộc lĩnh vực của Tòa án Nhân dân và Viện kiểm sát Nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao tiếp tục có giải pháp nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm; chú trọng phát hiện oan, sai để xem xét việc kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần đẩy nhanh việc bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước và xử lý nghiêm trách nhiệm của người làm oan theo quy định của pháp luật.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tòa án và viện kiểm sát có đủ phẩm chất, năng lực uy tín, liêm chính để thực sự chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Đề xuất chính sách cụ thể để thu hút các chuyên gia về công tác tại tòa án, viện kiểm sát.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước đối với các biện pháp kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong nội bộ tòa án và viện kiểm sát. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý mọi hành vi lợi dụng, lạm dụng quyền lực để tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp. Chú trọng đề xuất, kiến nghị, hoàn thiện hệ thống pháp luật để phòng, chống tham nhũng và tiêu cực.

Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân tối cao chú trọng công tác tổng kết thực tiễn xét xử, tăng cường phát triển án lệ, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, nhất là đối với các lĩnh vực còn ít án lệ. Tổng kết thực tiễn nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân, Luật Tư pháp, người chưa thành niên nhằm kịp thời thể chế hóa các nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao khẩn trương hoàn thành việc rà soát các luật được giao theo Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trên cơ sở kết quả phiên chất vấn, Ủy ban Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm xem xét, ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Chính phủ, các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành hữu quan thực hiện quyết liệt các giải pháp, các cam kết trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội, trước Nhân dân và cử tri cả nước.

Ủy ban Tư pháp và các cơ quan của Quốc hội giám sát việc thực hiện nghị quyết và chủ động tổ chức các phiên giải trình theo lĩnh vực phụ trách. Các vị đại biểu Quốc hội tích cực, chủ động hơn nữa trong hoạt động giám sát việc thực hiện giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân./.

https://dangcongsan.vn/