Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên nhân dân, kiểm tra công tác bảo đảm an sinh xã hội tại địa bàn đang thực hiện tăng cường giãn cách.

Báo tháng 9 - Sau khi đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch tại các xã, phường, thị trấn ở T.P Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo thiết lập Trung tâm Chỉ huy, kiểm tra trực tuyến về công tác phòng, chống dịch từ phòng làm việc của Thủ tướng để kết nối tới 2.594 điểm cầu tại các xã, phường, thị trấn thuộc 19 tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Chiều tối ngày 2-9, Thủ tướng đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 qua hệ thống trực tuyến vừa được thiết lập tại 5 xã, phường, thị trấn thuộc T.P Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, Tiền Giang. Đây là một số trong những xã, phường, thị trấn có diễn biến phức tạp về Covid-19.

Kết quả kiểm tra cho thấy các xã, phường, thị trấn đã làm được một số việc cơ bản. Tuy nhiên, một số nơi chưa nắm chắc quan điểm chỉ đạo và cách làm trong việc lấy xã, phường, thị trấn làm pháo đài chống dịch; người dân là chiến sĩ. Có nơi chưa kiện toàn ban chỉ đạo, sở chỉ huy phòng, chống dịch và chưa ban hành quy chế làm việc. Một số nơi không có người trực, như phường 10, quận 4, T.P Hồ Chí Minh không có người trực chỉ huy, Thủ tướng gọi không được.

Ngay lập tức, Thủ tướng chỉ đạo các xã, phường, thị trấn phải tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, phải thực hiện nghiêm ngặt các quy định giãn cách, cách ly, ai ở đâu thì ở đấy... Thứ hai, bảo đảm an sinh xã hội, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn thiếu mặc. Thứ ba, bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở, cụ thể là khi người dân có nhu cầu, người dân gọi thì phải đáp ứng ngay... Thứ tư, phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân tại địa bàn phường, xã, thị trấn. Thứ năm, phải tuyên truyền, vận động, kêu gọi nhân dân phòng, chống dịch để Dân biết - Dân hiểu - Dân tin - Dân theo - Dân làm. Thứ sáu, người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch. Người dân là trung tâm thì mọi chính sách và việc thực hiện chính sách phải hướng đến người dân. Người dân là chủ thể thì phải tích cực cùng hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch có hiệu quả. Thứ bảy, những nơi chưa kiện toàn thì phải kiện toàn ngay ban chỉ đạo, sở chỉ huy phòng, chống dịch, ban hành quy chế làm việc của ban chỉ đạo và sở chỉ huy. Thứ tám, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm về công tác và hiệu quả phòng, chống dịch...

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: Từ phòng làm việc, ông có thể sẽ kiểm tra đột xuất hay thường xuyên các xã, phường, thị trấn bất cứ lúc nào; đồng thời có điều kiện lắng nghe trực tiếp kiến nghị, đề xuất từ cơ sở gửi đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hà Vân