Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2023.  

Ngày 2-2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2023.

Phiên họp được tổ chức trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2; tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Dự Phiên họp tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ có các đồng chí: Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quang ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Dự họp tại đầu cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố.

Về phía Bộ Quốc phòng có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Dương Giang 

Tại phiên họp, các đồng chí Phó thủ tướng, bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội phục hồi tích cực, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát tốt trong năm 2022 và tháng 1 năm 2023 đã tạo điều kiện cho nhân dân cả nước vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với không khí phấn khởi, đoàn kết, tương thân, tương ái, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ của năm mới 2023.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận các ý kiến phát biểu tại phiên họp, với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, trách nhiệm; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ tổng hợp bổ sung vào dự thảo Nghị quyết của Chính phủ để triển khai thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trong tháng 1-2023, công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ càng ngày càng khoa học, sát thực tế và đạt hiệu quả thiết thực. Sau khi Trung ương có kết luận, Quốc hội có nghị quyết và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có chỉ đạo tại Hội nghị Chính phủ với địa phương đầu năm 2023, Chính phủ đã ban hành, chỉ đạo triển khai Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; với chủ đề năm 2023 là “Đoàn kết, kỷ cương; bản lĩnh, linh hoạt; đổi mới, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả”; cùng 6 quan điểm, trọng tâm và 11 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, 142 nhiệm vụ cụ thể.

Thủ tướng chỉ rõ, bên cạnh những thành tựu, vẫn còn những khó khăn như: Ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn tiềm ẩn rủi ro; tác động tình hình thế giới đối với nền kinh tế; hoạt động sản xuất kinh doanh, việc tiếp cận vốn tín dụng của các doanh nghiệp, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản vẫn khó khăn. Việc triển khai một số chính sách của 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội còn chậm. Người đứng đầu Chính phủ cũng cho rằng, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn; tình trạng lừa đảo, thông tin xấu độc, xuyên tạc, an ninh thông tin, an ninh mạng diễn biến phức tạp...

Sau khi phân tích những bài học kinh nghiệm, phân tích tình hình, đưa ra các quan điểm chỉ đạo điều hành, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong tháng 2 và thời gian tới.

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục ưu tiên giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn. Theo đó, theo dõi sát diễn biến, tình hình kinh tế, giá cả, lạm phát, thị trường thế giới, trong nước, sự dịch chuyển, các xu hướng lớn toàn cầu; chủ động, kịp thời dự báo, cảnh báo rủi ro, kiến nghị đối sách phù hợp. Thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách khác.

“Phát huy vai trò của cả chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa; trong đó chính sách tài khóa đóng vai trò quan trọng và quyết định, hỗ trợ cho chính sách tiền tệ”, Thủ tướng chỉ rõ.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; khẩn trương hoàn thành kế hoạch phân bổ vốn còn lại của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường quản lý chặt chẽ, thúc đẩy tiến độ dự án lớn, quan trọng, có tính lan tỏa cao, nhất là công trình giao thông trọng điểm...

“Các địa phương cần chủ động hơn trong việc giải ngân đầu tư công và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tránh dàn trải mà phải có trọng tâm, trọng điểm”, Thủ tướng nhắc nhở.

Các bộ, ngành, địa phương phát triển và khai thác hiệu quả thị trường trong nước gắn với thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường xuất khẩu; đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng; khai thác hiệu quả các FTA, nhất là các FTA thế hệ mới.

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; thúc đẩy Chính phủ điện tử, Chính phủ số, công dân số, kinh tế số; sớm hoàn thành xây dựng, kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia; khẩn trương hoàn thành công tác quy hoạch theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả theo phương châm quy hoạch phải đi trước một bước và mở ra cơ hội, không gian phát triển mới; tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu, sử dụng thuốc, trang thiết bị y tế, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh từ nguồn bảo hiểm xã hội; hoàn thiện, phát huy cơ chế tự chủ của các cơ sở y tế; đảm bảo quốc phòng, an ninh; triển khai hiệu quả chương trình đối ngoại; chủ động, tích cực đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, xấu, độc, các quan điểm sai trái, thù địch...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai, thực hiện các đề án, nội dung trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội nghị Trung ương, Quốc hội, bảo đảm tiến độ, chất lượng; thể chế hóa kịp thời, tổ chức triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ theo chức năng, quyền hạn đã được phân công.

HUY LÊ