Ngày 24/8/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1426/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Quốc phòng (Quân khu 7) để cấp cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam.

Cụ thể, Bộ Tài chính xuất cấp cho Bộ Quốc phòng 100 bộ nhà bạt cứu sinh (gồm 30 bộ loại 24,5 m2; 70 bộ loại 16,5 m2) và 10 bộ máy phát điện loại 30KVA.

Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Bộ Quốc phòng (Quân khu 7) tiếp nhận, phân bổ và hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng số vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia nêu trên theo đúng quy định.

VPCP