Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Sáng 10-6, tại Nhà Quốc hội, đã diễn ra Phiên họp thứ 7 của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì phiên họp.

Phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong không khí tưng bừng, phấn khởi, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và đã thành công rất tốt đẹp, thật sự là “ngày hội non sông” và ngày hội lớn của toàn dân.

Theo đồng chí Vương Đình Huệ, tại phiên họp lần này, Hội đồng Bầu cử quốc gia tập trung cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong khuôn khổ phiên họp, các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ cho ý kiến đánh giá về 11 lĩnh vực.

Cụ thể, gồm các mặt công tác: lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử; thành lập, hoạt động của Hội đồng Bầu cử quốc gia, các tổ chức phụ trách bầu cử; nhân sự, hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu lấy ý kiến cử tri về người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tổ chức vận động bầu cử, nhất là trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát nhanh, mạnh hơn với chủng nguy hiểm hơn; tổ chức ngày bầu cử…

Đồng thời, cho ý kiến về các mặt công tác: thông tin tuyên truyền; kiểm tra, giám sát bầu cử; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình chuẩn bị tổ chức vận động bầu cử và ngày bầu cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử; tổ chức bầu cử sớm; tham mưu phục vụ bầu cử; tài chính và các điều kiện bảo đảm khác cho cuộc bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu tại phiên họp tập trung phân tích, báo cáo kết quả cuộc bầu cử theo các khía cạnh: số lượng, chất lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trúng cử; những hạn chế, thiếu sót, bài học kinh nghiệm rút ra; những đầu việc cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới…

Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng đã cho ý kiến, biểu quyết về biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

PV