Ngoài ra, Hội còn tín chấp để 107 hội viên có điều kiện vay vốn ngân hàng một tỷ, 761 triệu, 300 nghìn đồng. Nhờ vậy, trong hội viên xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi. Hiện nay, ở đây có nhiều trang trại vừa và nhỏ, từ 1ha đến 25ha; 4 CCB nuôi hải sản trên diện tích 16 ha mặt nước; 105 hộ kinh doanh các loại dịch vụ, đạt tổng doanh thu 25 tỷ đồng/ năm.
Trong nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, Hội CCB thị trấn Đầm Hà thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, nhân dân khu phố giải thích, hòa giải cho nhân dân về những chính sách có liên quan đến quyền lợi của họ như chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng; phối hợp với lực lượng công an phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm, xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước, quy chế dân chủ ở cơ sở, cử cán bộ hội viên tham gia lực lượng ứng trực các địa bàn, vị trí trọng điểm trong những ngày lễ hội của đất nước cũng như của các tôn giáo. Vì vậy, trật tự xã hội trên địa bàn thị trấn Đầm Hà luôn được bảo đảm, nhân dân yên tâm, phấn khởi làm ăn sinh sống.
Hôi CCB thị trấn Đồng Hà đã mười năm liên tục được cấp trên công nhận là đơn vị có phong trào xuất sắc tiêu biểu. Năm 2009, đây cũng đã được TƯ hội CCB tặng bằng khen.

Công tác hội