Tính đến ngày 30-11-2013, Hội CCB tỉnh đã nhận uỷ thác vay vốn ngân hàng CSXH với 426 tổ cho 14.750 hộ. Hoạt động tình nghĩa trong các cấp Hội được đẩy mạnh, nhiều phong trào như “Quỹ tấm lòng vàng”, “Nghĩa tình đồng đội” được cán bộ, hội viên hăng hái hưởng ứng. Trong năm 2013, các cấp Hội đã xây dựng được 12 nhà tình nghĩa, xóa 87 nhà tạm, với số tiền 2.221,5 triệu đồng; tặng quà các gia đình chính sách, chiến sĩ Điện Biên, chiến sĩ Trường Sa và các gia đình CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền là 153.600.000 đồng và tặng 98 sổ tiết kiệm. Với vùng bão lũ, Hội đã giúp làm vệ sinh môi trường được 12.062 ngày công, với số tiền 72.440.000 đồng; phối hợp với các ngành và Mặt trận trao hàng cứu trợ, trị giá gần 100 triệu đồng, trong đó của T.Ư Hội 45 triệu… Không chỉ đi đầu trong phong trào CCB gương mẫu, nhiều hội viên và gia đình CCB, CQN còn tích cực tuyên truyền vận động toàn dân đóng góp công sức, tiền của, hiến đất, hiến tài sản để làm đường giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hóa… Riêng hội viên CCB toàn tỉnh hiến 47.684m2 đất; phá bỏ 2.711m tường rào; 30.554 cây các loại; ủng hộ 2.844 triệu đồng; đóng góp 4.778 ngày công; nạo vét 1.600m kênh mương; phối hợp với Đoàn thanh niên xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê” được 3.800m đường ở huyện Tuyên Hóa… Hưởng ứng cuộc vận động “Vì Trường Sa thân yêu”, Hội CCB toàn tỉnh cũng đã đóng góp được 112.718.000 đồng.
Nhờ đẩy mạnh phong trào CCB gương mẫu như vậy, nên năm 2013, T.Ư Hội CCB Việt Nam đã tặng cờ đơn vị xuất sắc cho Hội CCB tỉnh và Hội CCB huyện Bố Trạch, cùng 13 bằng khen cho tập thể và cá nhân.
PHẠM XUÂN LỤC