Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị.

Đó là đề nghị của đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tại Hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019, do Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp vừa được tổ chức  tại Cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam, 34 Lý Nam Đế, T.P Hà Nội. Dự Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Anh hùng LLVTND, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Khối phó Khối thi đua; đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức trong Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp.

Thay mặt Ban tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thành Công - Trường ban Tuyên giáo Hội CCB Việt Nam đọc báo cáo tại Hội nghị, nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2019, công tác thi đua, khen thưởng của các thành viên trong Khối tiếp tục có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực… Các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động tiếp tục được các thành viên trong Khối tổ chức triển khai có hiệu quả mà nòng cốt là các Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2021, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại ở phía sau"...

Thực hiện Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội CCB  Việt Nam đã vận động hội viên hiến trên 650.000m2 đất, quyên góp ủng hộ gần 100 tỷ đồng và tham gia trên 165.000 ngày công lao động để làm mới, sửa chữa, nâng cấp trên 630km đường giao thông nông thôn…  

Nhấn mạnh đến việc đổi mới trong hoạt động thi đua, khen thưởng, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho rằng, thi đua, khen thưởng phải theo hướng trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng thành tích, tiêu chuẩn, đối tượng và phải kịp thời, chính xác, có tính giáo dục, nêu gương; chú trọng tới công tác phát hiện, tổng kết và nhân rộng mô hình mới, điển hình tiên tiến; tập trung hướng về người lao động trực tiếp, tập thể nhỏ, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, tránh việc khen thưởng tràn lan…

Nguyễn Hoàng