Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao quyết định thành lập Hội Cựu  CAND tỉnh Hà Tĩnh.

     Ngày 15/12, tại hội trường Công an Hà Tĩnh đã diễn ra Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân ( CAND ) tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự đại hội có ông Nguyễn Thanh Binh, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi Việt Nam; Trung tướng Đặng Xuân Loan - Ủy viên BTV Hội Cựu CAND Việt Nam, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo; Đc Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh; Đc Đại tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và gần 140 đại biểu đại diện cho 1.214 hội viên Câu lạc bộ Công an hưu trí toàn tỉnh.

     Đại hội đã nghe báo cáo hoạt động của CLB Công an hưu trí tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2018 đến nay. Theo đó, CLB Công an hưu trí tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1403/QĐ-CAT/PX13 ngày 2/11/2017 của Công an tỉnh, đã tiến hành Đại hội CLB nhiệm kỳ 2022 - 2025. Hiện nay CLB Công an hưu trí Hà Tĩnh có 1.214 hội viên, hoạt động tại 13 CLB công an hưu trí các huyện, thành phố, thị xã. Sau hơn 4 năm thành lập, CLB đã tích cực tham gia vào các phong trào tại địa phương, thực hiện tốt chế độ đối với hội viê theo qui định, quan tâm thăm hỏi hội viên lúc khó khăn, hoạn nạn.

     Tại đại hội, đại diện Sở Nội vụ đã công bố quyết định thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, Hội Cựu CAND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Hội Cựu CAND Việt Nam, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Công an tỉnh về lĩnh vực hoạt động của Hội. Hội Cựu CAND tỉnh Hà Tĩnh có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

      Các ý kiến phát biểu chỉ đạo tại đại hội đều tập trung nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, nhằm kế thừa và phát huy kết quả các tổ chức Công an hưu trí của tỉnh. Hội sẽ là nơi tập hợp, đoàn kết hội viên các thế hệ cựu CAND tại tỉnh Hà Tĩnh để động viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, chăm lo, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND.

Ban Chấp hành nhiềm kỳ 2023-2028 nhận nhiệm vụ.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đại hội đã bầu ra 23 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội. Đại tá Trần Văn Lợi - nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

                                                                        Lê Anh Thi