Ông Hồ Hồng Hải, phát biểu khai mạc Hội nghị

Ngày 9-11, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng, năng lực thực hiện Chương trình giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2021 – 2025. Đông đảo các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tại TP. Hồ Chí Minh, báo cáo viên các quận, huyện và Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hồ Hồng Hải, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Hội nghị nhằm cung cấp cho các đại biểu về một số chính sách hỗ trợ tiếp cận thông tin đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025; chính sách, pháp luật củ Đảng, Nhà nước Việt Nam về dân tộc và miền núi.

Ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc báo cáo chuyên đè tại Hội nghị.

Tại buổi tập huấn, ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc đã cung cấp cho các đại biểu một số chương trình, dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp cận thông tin giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng nông thôn mới; mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025; Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin cơ sở; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phổ biến kiến thức, kỹ năng số an toàn thông tin cho nhân dân…

Buổi tập huấn nhằm giúp cho các đại biểu nâng cao kiến thức về công tác giảm nghèo bền vững và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở về nghiệp vụ tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân trong khu dân cư, nhất là những hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận được với các dịch vụ, chính sách hỗ trợ giảm nghèo để nâng cao chất lượng đời sống và phát triển kinh tế gia đình, góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương đặc biệt đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi./.

Trịnh Quốc Khánh