CCB xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang - Tp Đà Nẵng) luôn chú trọng giáo dục thế hệ trẻ với 3 nội dung trọng tâm: Giáo dục truyền thống CM; xây dựng, củng cố chi đoàn; vận động tập hợp thanh niên vào Đoàn và cảm hóa thanh, thiếu niên chậm tiến. Tổ chức nói chuyện truyền thống ở xã, thôn và chi đoàn ở các trường học. Trường THCS Ông Ích Đường dành 1 tiết đầu giờ sáng thứ hai để CCB kể gương chiến đấu của các anh hùng – liệt sĩ. Hội CCB đã nhiều lần tổ chức cho thanh niên – học sinh đi tham quan các di tích CM
Qua thực tế hoạt động, CCB xã Hòa Phú đã dìu dắt, bồi dưỡng và giúp đỡ hàng chục thanh niên phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.
*Ảnh đầu bài: CCB xã Hòa Phú tổ chức cho thanh - thiếu niên vui chơi tại địa phương
*

Lâm Tùng