Hằng ngày, anh đi lại bằng xe lăn, thường xuyên bám sát cơ sở để triển khai, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của trên tới các Hội viên. CCB Lê Ngọc Hùng là trung tâm đoàn kết, tập trung xây dựng Chi hội “trong sạch vững mạnh”; động viên đồng đội đẩy mạnh sản xuất, xóa nghèo và làm giầu.

Ngoài công tác Chi hội CCB, anh còn tham gia Ban công tác mặt trận, Hội người cao tuổi, tổ trưởng dân phố. Mọi công việc, CCB Lê Ngọc Hùng đều sắp xếp kế hoạch khoa học, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Vũ Hội