Trong 2 ngày 19 và 20-6-2019, Ban Kinh tế T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức 2 lớp tập huấn tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Nội dung chính của đợt tập huấn là đào tạo nghề cho lao động nông thôn là CCB. Gần 200 đại biểu đã về tham dự. Ban Kinh tế T.Ư Hội chủ trì tổ chức, các giảng viên là cán bộ thuộc sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh truyền giảng.

Cán bộ Hội được nghe phổ biến Quyết định số 195/QĐ-TTg ngày 27-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ về "Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020". Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh về đào tạo trình độ sơ cấp nghề; thực trạng, giải pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở Nghệ An và Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay. Một số chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, của Nghệ An và Hà Tĩnh trong nông nghiệp nông thôn. Nông dân Việt Nam tiến tới đào tạo nghề chất lượng cao đáp ứng nguồn nhân lực cho cách mạng công nghiệp 4.0

Thường trực Hội CCB tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tham dự chỉ đạo và phát biểu bế mạc lớp tập huấn, các ý kiến đều cho thấy việc tổ chức mở lớp tập huấn cho cán bộ Hội cơ sở nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đối với việc đào tạo nghề cho lao động địa phương là rất cần thiết và bổ ích, một việc làm thiết thực của Ban Kinh tế T.Ư Hội. Thông qua nội dung tập huấn, cán bộ cơ sở Hội nâng cao tinh thần, trách nhiệm hơn nữa, nhất là việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hiện nay.

Anh Thi - Ngọc Đại