Ngày 27-7-2021, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Nguyễn Văn Được ban hành Văn bản số 260/CCB-TG, nhằm định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên; trên cơ sở đó đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN. Báo CCB Việt Nam trân trọng trích giới thiệu chỉ thị (Tiêu đề của Tòa soạn).

Những năm gần đây, các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị đã lập ra một số mạng xã hội, blog cá nhân có nội dung xấu độc, bịa đặt thông tin, xuyên tạc sự việc, kích động dư luận, gây mất ổn định chính trị và trật tự xã hội. Thông qua các mạng xã hội và blog xấu độc, các thế lực thù địch, phản động tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Chúng thường lợi dụng thời điểm diễn ra các sự kiện quan trọng như hội nghị T.Ư Đảng, kỳ họp Quốc hội, hoạt động đối nội, đối ngoại nối bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta; chúng triệt để lợi dụng các vấn đề vụ việc phức tạp, những khu vực diễn ra điểm nóng (như vụ án ở xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội...; giải phóng mặt bằng các dự án ở các khu đô thị...; lợi dụng tình hình căng thẳng ở Biển Đông...) để tuyên truyền xuyên tạc tình hình, vu cáo lãnh đạo các cấp, chia rẽ nội bộ ta, nhằm tới mục đích gây mất ổn định chính trị - xã hội, chống phá sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng XHCN của Đảng và nhân dân ta.

Trong thời gian vừa qua, trên các trang mạng xã hội các thế lực thù địch đã lợi dụng cái chết của quân nhân Trần Đức Đô, học viên Tiểu đội trưởng Trường quân sự Quân khu 1, đưa nhiều thông tin trái chiều, bịa đặt với mục đích xuyên tạc bản chất, truyền thống của Quân đội, chia rẽ Quân đội với nhân dân, nhằm mục tiêu “phi chính trị hóa quân đội”. Đặc biệt, chúng mạo danh trang mạng “nhóm công khai CCB Việt Nam” để đăng tải các bài viết về nguyên nhân cái chết của Trần Đức Đô trên các trang mạng (Facebook, YouTube, Lotus, Viber, Zalo, Twitter, Instagram...) gây hoang mang trong xã hội; nhằm vu khống, quy trách nhiệm cho Quân đội đối với cái chết của quân nhân Trần Đức Đô. Đáng chú ý, một số người do thiếu thông tin, nhận thức chưa đầy đủ đã chia sẻ, bình luận thiếu khách quan, ảnh hưởng không tốt tới niềm tin của một số người dân. Nguyên nhân cái chết của quân nhân Trần Đức Đô, Trường quân sự Quân khu 1, đã được các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội làm rõ và đã có kết luận cụ thể. Ngày 30-6-2021, Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng) đã thông tin về sự việc quân nhân Trần Đức Đô (19 tuổi, quê Từ Sơn, Bắc Ninh) tử vong khi đơn vị đang làm công tác chuẩn bị huấn luyện, nguyên nhân cái chết của Trần Đức Đô là do “tự treo cổ”.

Tình hình trên, Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam đề nghị các tỉnh, thành Hội, Hội CCB Khối 487, các cơ quan, đơn vị trực thuộc T.Ư Hội CCB Việt Nam cần làm tốt một số nội dung sau đây:

1. Chủ động định hướng dư luận, đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích để cán bộ, hội viên CCB và nhân dân thấy rõ bản chất sự việc và âm mưu thâm độc, nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động sử dụng mạng xã hội, blog, hệ thống internet vào các hoạt động chống phá ta; từ đó nêu cao cảnh giác, có biện pháp đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn một cách kịp thời, hiệu quả.

2. Chỉ đạo các cấp Hội, thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận CCB, chú trọng các sự kiện chính trị nhạy cảm, những vùng trọng yếu về dân tộc, tôn giáo và những vấn đề nổi cộm phát sinh ở cơ sở, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp kịp thời, hiệu quả để giữ vững trận địa tư tưởng của nhân dân trên các địa bàn và toàn Hội. Theo dõi, nắm chắc tình hình thời sự chính trị - xã hội trong và ngoài nước, nhất là những vấn đề nhạy cảm, những thông tin xấu độc nhằm bôi nhọ, nói xấu Đảng, Nhà nước, để kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, hội viên và tuyên truyền vận động nhân dân.

3. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”. Nội dung tập trung vào việc xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, giáo dục, rèn luyện hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chống bệnh “công thần, kiêu ngạo” của CCB và những phát ngôn trái với quan điểm, đường lối của Đảng; đồng thời, tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội.

4. Thường xuyên phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội để thường xuyên nắm bắt dư luận, cung cấp thông tin chính thống và tính định hướng đúng đắn. Phát huy hiệu quả trang thông tin Zalo của các, tỉnh, thành Hội và các trang Zalo các cơ quan, đơn vị; đáp ứng yêu cầu kịp thời cung cấp thông tin cho Đảng đoàn, Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam có các giải pháp hữu hiệu định hướng đúng đắn.