Trong nội dung công tác, Đoàn kiểm tra đã nghe UBND các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai báo cáo, trao đổi về: Công tác, kết quả chọn mẫu điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia tại thành phố; công tác phối hợp giám sát, kết quả giám sát điều tra xã hội học; công tác chuẩn bị cho phúc tra kết quả điều tra xã hội học; công tác phát, thu phiếu điều tra xã hội học, như việc chọn điều tra viên; việc bố trí, phân công nhiệm vụ cho điều tra viên; việc điều tra viên đi phát phiếu điều tra xã hội học; kết quả thu phiếu điều tra xã hội học; thái độ, sự hợp tác của người dân, tổ chức trong trả lời phiếu điều tra xã hội học; đặc biệt là tập trung chỉ ra các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các hoạt động trên, chỉ ra các nguyên nhân và các đề xuất trong thời gian tới. Hội CCB hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai đã chủ động triển khai và phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan trong tỉnh thực hiện các nội dung công tác theo chỉ đạo của liên ngành T.Ư. Kết quả kiểm tra của Đoàn đã đạt được các mục tiêu, yêu cầu theo kế hoạch đặt ra và sẽ được tổng hợp để tiếp tục chỉ đạo nội dung công tác này.
Lê Minh Tiến