UBND T.P Hà Nội vừa ban hành Văn bản chấn chỉnh công tác tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Gần đây có tình trạng một số đối tượng lợi dụng tình hình khan hiếm vắc-xin phòng Covid-19 và sự hiểu biết chưa đầy đủ của một số người dân về các quy định của Nhà nước đối với việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 để thực hiện hành vi vi phạm, hình thành đường dây tiêm vắc xin “dịch vụ” thu lợi bất chính. Việc làm này không đúng với chỉ đạo của Bộ Y tế và T.P Hà Nội. Để bảo đảm công tác tiêm vắc-xin đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, hiệu quả, UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị khẩn trương rà soát, chấn chỉnh, thực hiện tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, hiệu quả và hoàn toàn miễn phí cho đối tượng tiêm chủng.

UBND T.P Hà Nội nghiêm cấm việc thu tiền, nhận “bồi dưỡng” từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến tiêm chủng (với bất kỳ hình thức nào). Các tổ chức, đơn vị nào để xảy ra tiêu cực trong công tác tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thành phố.

Thanh Bình