Khám bệnh cho Người có công.

Những năm qua, T.P Cần Thơ triển khai nhiều phong trào tôn vinh, chăm sóc, giúp đỡ Người có công, mang lại hiệu quả to lớn, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tự nguyện tham gia. Đó là phong trào thi đua xây dựng xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" kết hợp với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"...

Ông Trần Thanh Lam - Phó giám đốc Sở LĐTBXH Cần Thơ cho biết: Sở đã chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện chính sách ưu đãi Người có công đến các cơ quan, đơn vị cũng như người dân. Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tôn vinh, chăm sóc, giúp đỡ Người có công tại Cần Thơ đã huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn thành phố, đa dạng về hình thức, thiết thực về nội dung, trở thành nét đẹp truyền thống.

Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ chính sách ưu đãi cho Người có công, như chi trả trợ cấp hằng tháng, thực hiện chính sách ưu đãi về giáo dục, đào tạo, bảo hiểm y tế, hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm, cải thiện nhà ở...

Nhờ vậy, 100% Người có công với cách mạng đã có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú. Tất cả Mẹ VNAH còn sống đều được các đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời. 100% Người có công với cách mạng có thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh, các đối tượng này được khám và điều trị bệnh tại các cơ sở y tế  gần nhất.

Sở LĐTBXH đã chủ động phối hợp với các Sở Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Xây dựng phân bổ kinh phí sửa chữa trên 200 căn nhà tình nghĩa mỗi năm với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm, đền liệt sĩ luôn được thành phố quan tâm chăm lo. Hệ thống cơ sở vật chất chăm lo cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng ngày càng được tăng cường.

Phấn khởi vì được thụ hưởng chính sách tôn vinh, chăm sóc của Đảng, Nhà nước; phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình và quê hương, nhiều thương binh, CCB T.P Cần Thơ cùng thân nhân đã tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương, xứng đáng là “người công dân kiểu mẫu”, góp phần xây dựng quê hương đất nước, là những tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Thời gian tới, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, cán bộ, công chức Ngành LĐTBXH Cần Thơ sẽ tiếp tục thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng, bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến, phát triển bền vững; đặc biệt chú trọng giải quyết kịp thời chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh cho Người có công, nhất là chính sách cho Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của đối tượng chính sách bị nhiễm chất độc hóa học. Tổ chức tốt việc đưa các đoàn người có công đi điều dưỡng tập trung tại các nhà điều dưỡng và chế độ điều dưỡng tại gia đình cho các hộ người có công khác..

Đoàn Sỹ Nguyên