Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động của Hội CCB Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Ngày 15/3, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 35 năm ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024”.

Hội CCB Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 250 hội viên, sinh hoạt tại 23 cơ sở hội. Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, các cấp hội CCB thường xuyên đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội CCB Khối đã quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của CCB tỉnh về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2024; CCB tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Triển khai kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Gương mẫu - Sáng tạo - Chung sức đồng lòng”, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” các cấp và kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống CCB Việt Nam.

Trong đợt thi đua đặc biệt, các cơ sở hội tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, hưởng ứng phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; ủng hộ xóa nhà dột nát cho CCB có hoàn cảnh khó khăn…

Ngọc Thuấn