Hơn 2.500 đại biểu dự Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: Phạm Cường

Sáng 19/6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh với sự có mặt của hơn 2.500 đại biểu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và cấp tỉnh; các đồng chí Ban Nội chính các tỉnh, thành phố.

Chuyển 286 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra

Báo cáo sơ kết do đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) cho biết: Ngày 10/5/2022, Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) đã thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Ngay sau đó, Ban Nội chính Trung ương đã khẩn trương tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, tạo thuận lợi cho các tỉnh ủy, thành ủy thành lập các Ban Chỉ đạo.

Đến ngày 05/8/2022, chỉ sau gần ba tháng từ khi có Nghị quyết của Trung ương, 63/63 Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố đã nhanh chóng được thành lập, trong đó có 03 địa phương thành lập sớm nhất là Hà Nội, Đà Nẵng và Thanh Hóa.

Ngay sau khi được thành lập, với sự hướng dẫn kịp thời của Trung ương, chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác để thống nhất triển khai hoạt động.

Sau 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Các Ban Chỉ đạo đã tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNTC; các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả hơn trước. Đã có 2.196 văn bản được các Ban Chỉ đạo tham mưu, ban hành, chỉ đạo ban hành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTNTC ở địa phương. Nhiều tỉnh, thành phố đã làm tốt vấn đề này, điển hình như: Lào Cai, Ninh Thuận, Bình Thuận, Trà Vinh, Sóc Trăng…. Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện kịp thời nêu trên, đã tạo sự nhất quán cao từ Trung ương đến địa phương nhằm đưa Nghị quyết, chủ trương, quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước, của đồng chí Tổng Bí thư đi vào cuộc sống.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phạm Cường

Các Ban Chỉ đạo đã quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó đã kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh nhiều việc làm sai, phát hiện, chỉ đạo xử lý nghiêm nhiều tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm. Đã tập trung kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thanh tra các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; thanh tra, kiểm tra chuyên đề theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương và hướng dẫn của các cơ quan chức năng ở Trung ương.

Qua kiểm tra, giám sát, thanh tra đã xử lý, kiến nghị xử lý kỷ luật nhiều tổ chức đảng, đảng viên có hành vi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chuyển 286 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, tăng gấp gần 03 lần so với thời điểm 01 năm trước khi thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực

Bên cạnh việc chỉ đạo các ngành chức năng, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tiến hành 147 cuộc kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc trong việc thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNTC; về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; về thực hiện các kết luận của các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; các kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Đã tập trung chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; các vụ án, vụ việc kéo dài, dư luận xã hội quan tâm ở từng địa phương. Đưa 444 vụ án, 156 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo. Khởi tố mới 530 vụ án/1.858 bị can phạm tội về tham nhũng; số cán bộ, đảng viên bị khởi tố do hành vi tham nhũng, tiêu cực là 1.132 bị can. Xử lý kỷ luật 15 tổ chức Đảng, gần 80 cán bộ, công chức các cơ quan có chức năng PCTNTC sai phạm về tham nhũng, tiêu cực, thực hiện nghiêm chủ trương xử lý không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTNTC được quan tâm; vai trò của Mặt trận Tổ quốc, của báo chí và nhân dân trong PCTNTC đã được các Ban Chỉ đạo phát huy. Cùng với tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, nhiều Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTNTC.

Sau 03 Hội nghị tập huấn toàn quốc về công tác PCTNTC của Ban Nội chính Trung ương cho tất cả cán bộ các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy năm 2022, nhiều địa phương đã quan tâm tổ chức Hội nghị, mở lớp tập huấn công tác PCTNTC cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, cán bộ trong khối nội chính, lãnh đạo chủ chốt cấp huyện.

Đặc biệt từ đầu năm 2023 đến nay, ngoài Hội nghị toàn quốc do Ban Nội chính Trung ương chủ trì, đã có 37/63 tỉnh, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung và giá trị cốt lõi của Tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến cấp xã, nên số người dự Hội nghị lên đến hàng chục ngàn đại biểu/hội nghị. Quán triệt nội dung Tác phẩm của Tổng Bí thư là tâm điểm của công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng của Đảng từ đầu năm 2023 đến nay; việc quán triệt nội dung cuốn sách thật sự là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng mà người tham dự không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm vinh dự, với sinh khí hồ hởi, phấn khởi. Ngoài việc hiểu được tình cảm thương dân, phong cách gần dân, nói không với tham nhũng, tiêu cực, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư từ lúc chưa phải là cán bộ chủ chốt của Đảng, cán bộ, đảng viên còn được hiểu đầy đủ, sâu sắc quan điểm, chủ trương PCTNTC của đồng chí Tổng Bí thư và của Đảng, Nhà nước ta hiện nay. Sự thống nhất, đồng tình, ủng hộ công cuộc PCTNTC của Đảng và Nhà nước cũng do đó mà tiếp tục được nâng lên.

Bên cạnh đó, việc phối hợp cung cấp thông tin, công khai kết quả xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm cũng như tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được các địa phương rất quan tâm, đã vừa định hướng dư luận, tạo điều kiện để báo chí, nhân dân tham gia giám sát, vừa góp phần đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử xấu. Một số Ban Chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch bài bản để chỉ đạo công tác tuyên truyền về PCTNTC, giáo dục văn hóa liêm chính, tổ chức giải báo chí; một số địa phương xây dựng các chương trình truyền hình về công tác PCTNTC. Lào Cai, Đà Nẵng là những địa phương nổi bật trong số các địa phương làm tốt vấn đề này.

Đồng chí Võ Văn Dũng cũng cho biết, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, các Thành viên và Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo các địa phương đã kịp thời nắm bắt và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và phát huy được vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNTC ở địa phương. Dù còn mới mẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng các Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về cơ bản đã thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc, duy trì nề nếp về các Phiên họp, Cuộc họp định kỳ theo quy định; chủ động ban hành các quy định, quy trình nghiệp vụ, đảm bảo việc triển khai các mặt công tác từng bước đi vào nề nếp, bài bản, khoa học. Đến nay, có 28/63 Ban Chỉ đạo đã ban hành xong các quy định, quy trình nghiệp vụ, trong đó có 24 Ban Chỉ đạo đã ban hành quy định, quy trình về kiểm tra, giám sát. Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh ở nhiều địa phương đã thường xuyên họp cho ý kiến về đường lối xử lý các vụ án, vụ việc; chỉ đạo tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc, từ đó đã đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã bước đầu phát huy tốt vai trò là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; tham mưu, thực hiện, hoàn thành nhiều công việc quan trọng, phục vụ triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo. Nhiều nơi đã làm tốt vai trò khâu nối giữa các cơ quan tố tụng; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để chủ động đề xuất, tham mưu tháo gỡ. Không ít địa phương đã học tập, vận dụng các cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo Trung ương áp dụng cho quá trình phối hợp ở địa phương đem lại hiệu quả cao. Cơ chế phối hợp xử lý các vụ án, vụ việc theo "5 cấp độ", cơ chế "tài liệu, chứng cứ rõ đến đâu xử lý đến đó" được nhiều địa phương áp dụng. Chính vì vậy mà đã tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất được chủ trương, định hướng xử lý đối với nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, có khó khăn, vướng mắc, quan điểm xử lý còn khác nhau giữa các cơ quan chức năng, tạo bước đột phá trong xử lý vụ án, vụ việc ở các địa phương.

“Kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo sau 01 năm đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến ngày càng rõ nét hơn trong công tác PCTNTC ở địa phương, nhất là trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trước đây” – đồng chí Võ Văn Dũng khẳng định./.

Theo: https://dangcongsan.vn/