Đại dịch Covid-19 đã lan khắp toàn cầu. Nhiều quốc gia phải căng mình chống dịch và đang có những diễn biến đáng lo ngại. Việt Nam chúng ta là một trong những nước ra quân chống dịch từ rất sớm và rất bài bản. Do vậy, chúng ta đã có những thành công bước đầu trong việc ngăn dịch lây lan. Với niềm tin quyết thắng, Đại tá Trần Trường Giang – Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo binh 368, Quân đoàn 1, đã sáng tác bài thơ có tựa đề “Quyết thắng”.

Việt Nam quyết thắng trận này

Toàn dân đoàn kết chung tay đồng lòng

Người người ai nấy đều mong

Khoanh vùng covit để không lan tràn.

Chủ trương Nhà nước đã ban

Cách ly triệt để an toàn tối đa

Việc không quan trọng ở nhà

Việc không thể hoãn mới ra ngoài đường.

Nhà nhà thực hiện khẩn trương

Chẳng nên tụ tập bình thường như xưa

Vệ sinh sạch sẽ sớm trưa

Xoa cồn sát khuẩn không thưa – hằng ngày.

Sốt thì gọi cấp cứu ngay

Mau mau xét nghiệm từ rày cách ly

Chống con covit covi

Bàn mưu tính kế khác chi diệt thù?

Nhìn ra thế giới mịt mù

Việt Nam cố gắng mặc dù gian nan

Để dân chúng được bảo toàn

Trận này ta thắng tin loan địa cầu.

Và rồi nổi tiếng năm châu

Nước còn nghèo lắm nhưng giàu nhân văn

Không đầu hàng trước khó khăn

Đưa ra quyết sách để ngăn dịch tràn...

Tác giả: Đại tá Trần Trường Giang – Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo binh 368, Quân đoàn 1