Quang cảnh phiên họp Quốc hội sáng 17-6.

Quốc hội đã thống nhất điều chỉnh chương trình đợt 2 Kỳ họp thứ bảy, kéo dài thêm một ngày làm việc so với lịch cũ, đặc biệt là bổ sung nội dung thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) vào ngày bế mạc kỳ họp.

Sáng 17-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình đợt 2, Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, về thời gian, đợt 2 kỳ họp diễn ra từ ngày 17 tới sáng 29-6; kéo dài thêm một ngày so với chương trình dự kiến đầu kỳ họp.

Đặc biệt, chương trình kỳ họp đã bổ sung thêm 3 nội dung liên quan tới luật về bất động sản, nhà ở, kinh doanh bất động sản, tín dụng; nghị quyết về việc giảm thuế giá trị gia tăng và quyết định nội dung thuộc thẩm quyền.

Cụ thể, chiều 17-6, Quốc hội bổ sung nội dung thảo luận về Nghị quyết của Quốc hội quy định về việc giảm thuế giá trị gia tăng.

Ngày 25-6, Quốc hội sẽ họp riêng (từ 11 giờ) để xem xét, quyết định nội dung thuộc thẩm quyền. Chiều cùng ngày, Quốc hội tiếp tục họp riêng để xem xét, quyết định nội dung này.

Ngày 29-6, ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng.

* Tuần trước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp Phiên họp thứ 34 – là phiên họp giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ bảy.
Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật mới về: Đất đai 2024, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản 2023 và Các tổ chức tín dụng 2023.
Các luật này ban đầu đều có hiệu lực từ ngày 1-1-2025. Theo dự thảo luật sửa đổi, Chính phủ đề xuất 3 luật liên quan tới thị trường bất động sản, là Luật Đất đai, Nhà ở và Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 1-8, sớm 5 tháng so với quyết nghị của Quốc hội. Riêng một số quy định chuyển tiếp tại 7 điều (từ điều 253 đến 260) Luật Đất đai vẫn có hiệu lực từ ngày 1-1-2025.

QĐND