Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Bàn về vấn đề này, có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc việc duy trì biện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và bổ sung quy định để bảo đảm tính hiệu quả, khả thi. Biện pháp cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng phù hợp với chủ trương đa dạng hóa các hình thức cai nghiện, tạo điều kiện cho tất cả những người nghiện ma túy lần đầu đều có thể được cai nghiện tự nguyện, nhất là người khó tiếp cận cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. Đồng thời, việc này thể hiện trách nhiệm và huy động sự tham gia của gia đình, cộng đồng đối với người nghiện ma túy. Đồng thời quy định này sẽ góp phần giảm chi phí cho ngân sách nhà nước, tạo cơ hội để người nghiện ma túy không bị tách biệt khỏi cộng đồng, dễ dàng hòa nhập xã hội sau khi cai nghiện.

Báo cáo bổ sung của Chính phủ cho thấy, những tồn tại, hạn chế trong công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng chủ yếu liên quan đến việc tổ chức thực hiện chính sách. Do vậy, để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của biện pháp cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng: quy định rõ thời hạn cai nghiện ma túy từ đủ 6 tháng đến 12 tháng và người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng mà hoàn thành ít nhất 3 giai đoạn của quy trình cai nghiện ma túy (quy định tại khoản 1 Điều 29) sẽ được hỗ trợ kinh phí; quy định cụ thể trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong quản lý, kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; trách nhiệm của người cai nghiện ma túy, cơ sở cai nghiện ma túy, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện cung cấp hoạt động cai nghiện ma túy. Các nội dung chỉnh lý được thể hiện tại Điều 30 của dự thảo Luật.

Nêu lên vấn đề lái xe sử dụng ma túy, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) cho rằng đây là thực trạng rất nghiêm trọng. Những vụ tai nạn giao thông xảy ra do tài xế sử dụng ma túy rất nặng nề, thảm khốc. Vì vây, trong dự thảo Luật phải có quy định nghiêm khắc để ngăn chặn việc này. Nếu chỉ xét nghiệm qua khám sức khỏe định kỳ, người sử dụng ma túy dễ dàng trốn tránh được. Do đó, Ban soạn thảo cần nghiên cứu đưa ra quy định tổ chức xét nghiệm ma túy đột xuất với địa điểm lấy mẫu thay đổi, có thể tại cơ sở y tế, cơ quan, thậm chí ngay trên đường.

PV