Quốc hội chính thức phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với hai ông: Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam.

Với 476/484 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, chiều 5/1, Quốc hội đã tiến hành xem xét, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ.

Cụ thể, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với các ông Phạm Bình Minh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội Bà Rịa - Vũng Tàu và ông Lê Minh Chuẩn thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh với 483/486 đại biểu có mặt tán thành, chiếm tỷ lệ 96,99%.

Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết số 2023/QH15 về miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam với 476/484 đại biểu có mặt tán thành,  chiếm tỷ lệ 95,97%.

Hai Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Tờ trình đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

PV