Các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Quốc hội.

Chiều 28-7, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 4 Phó thủ tướng Chính phủ, 18 bộ trưởng, 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 4 đồng chí giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Phạm Bình Minh; Lê Minh Khái; Vũ Đức Đam; Lê Văn Thành.

* Đồng thời, Quốc hội cũng đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ bộ trưởng, thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 22 đồng chí:

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang

- Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

- Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

- Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà

- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

- Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng

- Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội biểu quyết thông qua.

Cũng tại phiên họp, với 100%   đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó   chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.  
Theo   Nghị quyết, đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ giữ chức Phó chủ   tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.  
Đồng   chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ   Quốc phòng; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Bùi Thanh Sơn,   Bộ trưởng Bộ Ngoại giao giữ chức Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.  
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành   kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.  

PHƯƠNG HẰNG