Trong 2 ngày (8 và 9/11), Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về kinh tế - xã hội, công tác tài chính - ngân sách và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Phiên thảo luận được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Bước vào tuần làm việc của Đợt 2, Quốc hội tiến hành họp tập trung tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Theo chương trình kỳ họp, Quốc hội dành 2 ngày (8 và 9/11) để tiến hành thảo luận ở hội trường về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Đồng thời, Quốc hội cũng tiến hành thảo luận về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước ba năm 2022-2024 (trong đó có việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 của tỉnh Quảng Nam; lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương).

Phiên thảo luận trong 2 ngày được tổ chức truyền hình, phát thanh trực tiếp và thông tin rộng rãi để nhân dân, cử tri cả nước theo dõi.

Trước đó, theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, ngày 6/11, Văn phòng Quốc hội đã có báo cáo xin ý kiến và được sự đồng ý của Chủ tịch Quốc hội cho phép Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh không tham dự họp tập trung mà dự họp theo hình thức trực tuyến để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Văn phòng Quốc hội cũng đã yêu cầu các Vụ, đơn vị có liên quan chủ động thực hiện, bảo đảm cho việc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh tham dự họp trực tuyến Đợt 2 của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, tại Đợt 2 của kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh vẫn tham gia phát biểu thảo luận và tham gia chất vấn, trả lời chất vấn tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh. Đối với các đại biểu Quốc hội tại Trung ương thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh vẫn tham dự kỳ họp tại Nhà Quốc hội.

TRỊNH DŨNG