Bên cạnh đó, Hội còn tiếp tục đẩy mạnh phong trào “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, quán triệt và bàn biện pháp tổ chức thực hiện chỉ thị 02 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết Trung ương Hội CCB Việt Nam, chỉ thị 05 của Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo đại hội CCB các cấp. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, làm nhà tình nghĩa, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, tạo việc làm ổn định cho CCB.

Đồng thời, chủ động tham gia phòng chống bão lụt , giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống, tiến tới tổng kết Hội năm 2011 có chất lượng và chuẩn bị tốt tiến hành Đại hội CCB các cấp năm 2012.

Công tác Hội