Thượng tướng Lương Cường, Bí thư TW Đảng, Uỷ viên Thường vụ QUTW, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐNDVN, Chủ trì buổi găp măt và thông báo những nét nổi bật về tình hình thời sự chính trị, quân sự trong nước và quốc tế, tình hình phát triển KTXH,QPAN, đối ngoại quốc phòng; những kết quả trong công cuộc xây dựng QP toàn dân, QĐND và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2016, dự báo tình hình, nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo.
Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí phấn khởi trong những ngày đầu năm mới, dạt dào tình cảm tình đồng đội , đồng chí, đây cũng là dịp để đại biểu cán bộ cao cấp QĐ nghĩ hưu, nghĩ công tác găp mặt, thăm hỏi sức khỏe, động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ,chiến sĩ hiện nay tiếp tục xây dựng QĐ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ,từng bước hiện đại, kế tục xứng đáng truyền thống vẽ vang của QĐNDVN.
Cũng qua buổi gặp mặt, Quân ủy TW- BQP nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đại biểu cán bộ cao cấp nghĩ hưu, nghĩ công tác trên địa bàn QK5 đối với Đảng, Nhà nước và QĐ.
Tin, ảnh : Nguyễn Phát