Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đồng chí Trương Thị Mai cùng các đại biểu dự hội nghị .

Sáng 17-9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết phong trào thi đua“Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Quân đội giai đoạn 2016-2020. Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành T.Ư; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam và các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng. Về phía Hội Cựu chiến binh Việt Nam, có Trung tướng Khuất Việt Dũng – Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự Hội nghị.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam báo cáo Tổng kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Quân đội giai đoạn 2016 - 2020. Báo cáo nêu rõ: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, phong trào được triển khai đồng bộ, toàn diện, thực chất, vững chắc, có chiều sâu, phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực. Nét mới của phong trào thi đua thời gian qua là các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn bám sát địa bàn, lựa chọn nội dung, hình thức, mô hình hoạt động phù hợp, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng; huy động tập trung nguồn lực tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế, xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Quân đội luôn sâu sát, gần gũi, tuyên truyền vận động nhân dân bằng cả tình cảm, trách nhiệm; phối hợp nâng cao hiệu quả, hiệu lực, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; huy động các nguồn lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân; tích cực, chủ động, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh… xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức người quân nhân cách mạng; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong tình hình mới.

Thượng tướng Trần Quang Phương báo cáo Tổng kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Quân đội giai đoạn 2016 - 2020.

Quán triệt thực hiện các Nghị quyết của BCH Trung ương và Quân ủy Trung ương về công tác dân vận, toàn quân tiếp tục triển khai thực hiện tốt Phong trào Thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” gắn với thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định: Với kết quả toàn diện, thực chất, sức lan tỏa sâu rộng, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác dân vận của Quân đội đã góp phần thiết thực cho cuộc sống của người dân, nhất là người có công, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên cương, hải đảo, đồng bào các dân tộc thiểu số, người dân gặp khó khăn trong cuộc sống. Hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” luôn là hình ảnh gần gũi, tin cậy, đi đầu, sát cánh cùng Nhân dân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Công tác dân vận, phong trào “Dân vận khéo” trong Quân đội còn góp phần rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, phát triển toàn diện nhân cách người quân nhân cách mạng, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Hơn 7.000 tổ công tác dân vận, hơn 14.000 điển hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” đã được công nhận, biểu dương, đã góp phần quan trọng cho Phong trào “Dân vận khéo” của Quân đội và cả nước. Đồng chí cũng đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được 5 năm qua và chúc mừng 134 tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương tại Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã tặng Bằng khen cho 76 tập thể và 58 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016 - 2020.

   Quang Vũ