10 năm qua, Chương trình đã xây dựng được 22 Câu lạc bộ CCB môi trường tại khu dân cư và chung cư. Qua đó, đã tổ chức ra quân 987 lượt, thu gom được 1.816m3 rác thải, làm sạch 30.115m đường giao thông, 1.200m2 đất trống, trồng 1.500 cây phi lao và đảm nhiệm 1.200m đường ven biển. Xây dựng 5 tuyến đường “An toàn văn minh Xanh,Sạch, Đẹp và An toàn Giao thông” tại các phường với tổng chiều dài trên 8km, duy trì đều hàng tháng việc ra quân làm sạch đẹp môi trường và chăm sóc cây xanh.
Các Câu lạc bộ đi vào hoạt động hiệu quả, thiết thực thu hút nhân dân, học sinh cùng tham gia, coi đây là trách nhiệm của toàn dân hưởng ứng chương trình “Thành phố 4 an”. Đặc biệt, không chỉ hoạt động ý nghĩa thiết thực trên địa bàn quận, thành phố mà đã lan truyền đến các Hội CCB tỉnh Thừa Thiên - Huế, TP: Hà Nội...đến nghiên cứu áp dụng mô hình đoạn đường “An toàn văn minh Xanh, Sạch, Đẹp và An toàn Giao thông” của Quận Hội .
Giai đoạn 2018 - 2022 được tập trung thực hiện 5 nội dung ký kết phối hợp, trong đó chú ý đến cách làm: phân loại rác tại các hộ gia đình, thu gom rác theo giờ, tham gia phong trào Ngày chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp, tiếp tục phát huy hiệu quả, tác dụng các mô hình đã có...
Tin và ảnh: Nhân Mùi