Vừa qua, Đoàn công tác Quân khu 5 do Đại tá Đoàn Văn Nhất - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia về nước mùa khô 2020-2021.

Đoàn nghe báo cáo tình hình chuẩn bị để Đội K52 lên đường làm nhiệm vụ trên đất bạn khi có lệnh. Theo đó, Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu cho Ban Chuyên trách tỉnh triển khai lực lượng, phương tiện kỹ thuật, kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Đội K52. Đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức Hội đàm chung giữa Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai với Ban Chuyên trách 3 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Prét Vihia (Camphuchia); chỉ đạo Đội K52 tham mưu, đề xuất chuẩn bị đầy đủ về lực lượng, vật chất, phương tiện kỹ thuật bảo đảm cho quá trình thực hiện nhiệm vụ…

Kết luật kiểm tra, Đại tá Đoàn Văn Nhất biểu dương tinh thần, kết quả đạt được của Đội K52 trong suốt 19 năm qua; đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ CHQS tỉnh trong việc chủ động tham mưu, đề xuất với Quân khu, cũng như chỉ đạo Đội K52 sẵn sàng làm nhiệm vụ. Đối với cán bộ, chiến sĩ Đội K52, tiếp tục tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng trong công tác chuyên môn như; đặc biệt là thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.                                  

Huy Bắc