Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 vừa tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập HCLS trong nước và trên đất nước bạn Lào mùa khô 2020-2021 tại Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 192, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế (ảnh).

Qua kiểm tra, Ban chỉ đạo biểu dương Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lãnh đạo, chỉ đạo Đội quy tập 192 triển khai công tác chuẩn bị chu đáo, cụ thể, tỉ mỉ và chặt chẽ về tổ chức biên chế, công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và công tác bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật...

Đồng thời yêu cầu đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong nước cũng như trên đất nước bạn Lào cần tổ chức lực lượng hợp lý trên các hướng, các mũi; chấp hành nghiêm các quy định về công tác tìm kiếm, cất bốc HCLS; thiết lập hồ sơ liệt sĩ chặt chẽ, đúng quy trình. Ưu tiên tăng cường thời gian bồi dưỡng nâng cao trình độ hiểu biết, giao tiếp bằng tiếng Lào cũng như phong tục tập quán của nước bạn để tăng cường công tác dân vận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS đạt kết quả tốt.

Trần Tình