Quận đã chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phường rà soát đến tổ dân phố, từng gia đình việc cấp GCN quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở; những trường hợp đã được cấp, chưa được cấp theo các tiêu chí phân loại như: Theo Nghị định 60, Nghị định 61; đã gửi hồ sơ, chưa gửi hồ sơ, xác định nguyên nhân chưa được cấp như: Vào quy hoạch hay không, đã có thu hồi đất chưa, nguồn gốc đất, xây dựng sai quy hoạch… từ đó phân loại, nhóm và có kế hoạch, biện pháp giải quyết. 9 tháng đầu năm 2013, quận đã cấp 2.655 GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (đạt 120,7% so với kế hoạch). Tổ chức đánh, gắn biển số nhà tại các khu dân cư mới. Hiện quận còn gần 900 trường hợp đủ điều kiện cấp GCN quyền sử dụng đất và trên 800 trường hợp cấp GCN quyền sử dụng nhà ở theo Nghị định 61.

Việc xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo, hiện còn 9 trường hợp, quận lập dự án thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng những công trình công ích. Do đó phải sang năm 2014 mới giải quyết xong. Đối với 41 công trình vi phạm trật tự xây dựng, công trình nào chưa có giấy phép phải xin giấy phép xây dựng. Các công trình vi phạm khác phải tháo dỡ, không có trường hợp nào chỉ phạt rồi cho tồn tại. Quận Cầu Giấy có trên 70 khu chung cư. Việc cấp GCN quyền sử dụng nhà ở tại những nơi này quận đã làm việc với một số chủ đầu tư. Dù chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nhưng những gia đình đã nộp đủ tiền, đủ điều kiện thì quận vẫn cấp GCN…

An Hà